Maison Consult privaatsuspõhimõtted

Maison Consult ei jaga ega müü/ ärilisel eesmärgil e-posti aadresse ega isiklikku teavet, mida me  teiste või kolmandate osapoolte abiga kogume.

Kasutajad näevad, kui me peaksime kasutama “küpsised” või muid jälgimissignaale, turustamisel järgime EV seadustega kehtestatud nõudeid turustamise ja isikuandmete kogumise kohta, meie klientideks on vaid täiskasvanud, st üle 18-aastased kodanikud.

———-

Maison Consult privacy policy

Maison Consult does not share or sell/commercial email addresses or personal information that we might collect with the help of other or third parties.

Users see if we should  use “cookies” or other type of tracking signal(s). At all times, we adhere to the requirements imposed by the Estonian law on marketing and the collection of personal data, our clients are adults only, i.e. citizens over the age of 18.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: