Maison Solutions Privaatsuspõhimõtted

Maison Consult ei jaga ega müü/ ärilisel eesmärgil e-posti aadresse ega isiklikku teavet, mida me  teiste või kolmandate osapoolte abiga kogume.

Kasutajad näevad, kui me peaksime kasutama “küpsised” või muid jälgimissignaale, turustamisel järgime EV seadustega kehtestatud nõudeid turustamise ja isikuandmete kogumise kohta, meie klientideks on vaid täiskasvanud, st üle 18-aastased kodanikud.

———-

Maison Consult privacy policy

Maison Consult does not share or sell/commercial email addresses or personal information that we might collect with the help of other or third parties.

Users see if we should  use “cookies” or other type of tracking signal(s). At all times, we adhere to the requirements imposed by the Estonian law on marketing and the collection of personal data, our clients are adults only, i.e. citizens over the age of 18.

Leave a Reply

%d bloggers like this: