Missiooni kombineerimine brändi identiteediga loob vajaliku emotsionaalse sideme, mida vajate oma klientide leidmisel ja nendega suhtlemisel.

Mida tähendab sõna “brändimine” Sinu ja Sinu ettevõtte jaoks? Kas Sa rakendad seda oma  turundus-  või müügistrateegias? Kui turunduse eesmärk on müüa ja müügi eesmärk on teenida oma ettevõttele tulu, siis mis on tegelikult brändingu mõte?

Traditsiooniliselt, kui ettevõtted räägivad brändingust, viitavad nad oma ettevõtte tajumisele kliendi või tarbija silmis või tundele, mis tarbijal tekib selle ettevõtte kogemisel. Sinu küsimus peaks olema, et kas see ettevõtte väline ettekujutus peegeldab tõepoolest identiteeti, mida Sinu ettevõte soovib enda jaoks luua?

Tegelikult tuleks iga ettevõtte kaubamärki  illustreerida, vastates järgmisele kolmele küsimusele (vt ka Maison Live videoid sellel teemal):

  1. Keda püüab Sinu ettevõte aidata?
  2. Mis on nende inimeste/ettevõtete suurim probleem või väljakutse?
  3. Kuidas aitab Sinu ettevõte neil inimestel/ettevõtetel seda probleemi ainulaadselt lahendada?

Nendele fundamentaalsetele küsimustele vastates võime ühemõtteliselt öelda, et kui turunduse eesmärk on müüa ja müügi eesmärk on teenida tulu, siis on brändingu eesmärk tagada, et Sinu ettevõte müüb õiget toodet või teenust õigetele inimestele õigel ajal õigel viisil, sest brändingu seos ettevõtte ja tarbija vahel on selge.

Näiteks, nagu märkis brändingu ekspert Kait LaDonne, kui Sinu ettevõte müüb kingi NBA korvpalluritele, ei soovi Sa proovida müüa neidsamu kingi naissoost C-Suite (tipp-tegevjuhid) juhtidele Euroopas. Niisiis, eesmärk on siin, et Sa soovid veenduda, et Sinu ettevõte keskendub ikkagi korvpallurite ja mängu fännidele meeldimisele ja oma sihtturule müümisele, luues emotsionaalse ühenduse toote, mängija ja fänni vahel. See on koht, kus brändimine tuleb mängu – selle emotsionaalse sideme kasvatamine tarbija silmis on see, kuidas brändimine esindab Sinu ettevõtte väärtuspakkumist.  Sinu brändi identiteet tuleks luua vastavalt sellele,  keda Sinu ettevõte püüab teenida, samuti  miks  ja  kuidas see neid teenib.

See on see koht, kus me koolitustel toome sisse Sinu ettevõtte visiooni (tuleviku nägemuse) ja missiooni (praegune plaan visiooni elluviimiseks). Seetõttu on Sinu ettevõtte missiooniavaldus terviklikult seotud. Kahetsusväärselt sageli lepivad ettevõtted brändi hetke-identiteediga ja hakkavad ennast klientidele turundama, arvestamata suuremat pilti (brändi visioon) ja kuidas sinna jõuda (brändi missioon). Siin tuleb taas märkida, et inimesed ja nende probleemid muutuvad ja arenevad läbi elu, nii et Sinu brändi identiteet (st emotsionaalse ühenduse loomiseks kasutatavad aspektid (logo, värvid, fondid, keel jne) peavad seda meeles pidama selleks, et turundusprotsess, mida Sinu ettevõte kasutab oma brändi identiteedi loomiseks, ei laseks märgist mööda ja kogu protsess ei hakkaks lagunema.

Et vältida Sinu ettevõtte brändi identiteedi lagunemist, on üks soovitus minna tagasi ja kord aastas vaadata tähelepanelikult värske pilguga oma ettevõtte missiooni avaldust.

Kas Sinu missiooni avaldus on endiselt kooskõlas

ettevõtte põhiväärtuste ja visiooniga ning kas ettevõtte praegune brändi identiteet esindab seda selgelt?

Juhtudel, kui see enam paika ei pea, peab ettevõte algatama muutuse, et taastada oma emotsionaalne side tarbijaga, pidades meeles, et see on brändi strateegia tulemuse võti.

Iga bränd, mis on end edukalt katapulteerinud “kuulsuse” staatusesse oma valdkonna liidrina, on seda teinud seetõttu, et nad ei suutnud mitte ainult kohaneda oma sihtturu tarbijate muutustega – nad said kätte edu, millest unistasid, sest suutsid panna kokku oma ettevõtte nägemuse, millel oli asjakohane missioon ja kliendi poole pööratud identiteet. Mis on selle lause mõte?

Brändi defineerimine on vajalik tagamaks, et

ettevõte saab jätkata vastamist kolmele eespool nimetatud küsimusele; tagamaks, et endiselt kehtiv eesmärk on aidata tarbijatel lahendada nende põhiprobleemi.

Võtame veel ühe suure näite – Airbnb. Nende ettevõtte missiooniks on:  “Airbnb püüab luua mitmekesist ja kaasavat ülemaailmset kogukonda…” mis paneb aluse nende ettevõtte visioonile “… kus inimesed saavad end koduselt tunda, kus iganes nad ka poleks.” Kuigi ettevõte asutati algselt kulutõhusa lahendusena kallitele nelja- ja viietärnihotelli ööbimiskohtadele, hoiab Airbnb missioon eeskätt silmas oma sihtturgu (reisijad), kes soovivad lahendada probleemi (juurdepääs turvalisele ja taskukohasele öömajale reisimise ajal), mis on aidanud luua ettevõtte brändi identiteedi ja mis aitab kõigil, olenemata nende asukohast, tunda end koduselt.

Ka teised ettevõtted, mis on jõudnud üleilmse eduni (nt Apple, Coca-Cola, Google ja Tesla), on suutnud edukalt siduda oma missiooni brändi identiteediga. Ettevõtte väärtuste kindlaksmääramine ja nende väärtuste läbipaistev pakkumine sihtturule on võimaldanud neil ettevõtetel ja teistel nendesugustel kiiresti luua tarbijaga emotsionaalse sideme, mis hoiab nende ettevõtte ja selle väärtused tarbijate mõtetes esirinnas.

Ka teised ettevõtted, mis on jõudnud üleilmse eduni (nt Apple, Coca-Cola, Google ja Tesla), on suutnud edukalt siduda oma missiooni brändi identiteediga. Ettevõtte väärtuste kindlaksmääramine ja nende väärtuste läbipaistev pakkumine sihtturule on võimaldanud neil ettevõtetel ja teistel nendesugustel kiiresti luua tarbijaga emotsionaalse sideme, mis hoiab nende ettevõtte ja selle väärtused tarbijate mõtetes esirinnas.

Edu loov missiooni avaldus on suurepärane algus igale ettevõttele ja see peakski olema ettevõtte visiooni ja identiteedi vaheline ühenduslüli. Keskendumine sellele, et see avaldus tagaks emotsionaalse sideme loomise oma ideaalse kliendiga, on järjekindlust hoides edukas brändi lojaalsuse, tulutoovuse ja pärandi loomisel.

Ja nõuanne, mis võib olla väärt miljoneid: küsi paarilt inimeselt, keda Sa pole ette valmistanud, mida nad näevad Sinu brändis (vastates neile kolmele küsimusele ülal). Valmista ennast ette üllatuseks!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: