Päise illustratsioon: Paul Tammert 

Selle artikli tõukeks oli vajadus veelkord selgitada laiemalt MTÜdega seonduvat maastikku Eestis. Kaks korda aastas pakume tasuta minikursust KÜSK arenguhüppe ettevalmistamise toetuse (kuni 4 000€) ja arenguhüppe toetuste (kuni 25 000€) taotlemiseks.
Vt 2022 kursuse kava siit.

Liitu Maison mentorprogrammiga ja ära raiska aega vaid too tulemus

Maison mentorprogrammis viivad MTÜde seminare ja tugikoolitusi läbi

©Pane tähele, et kuigi töötame kolmes keeles, on nt KÜSKile vaja esitada dokumentatsioon eesti keeles. VT näitena ekspert Tuuli Stewart mentorprogrammi sissejuhatus KÜSKile vene keeles.

Liitumiseks on vaja saata meil info@maisonsolutions, tutvustada ennast ja oma ideed ning vastastikusel sobivusel liituda mentorlusprogrammiga.

Arengueksperdile ei ole vaja eraldi maksta, ta on osa teie projektist, selle ellu viimisest ja edust mahus, mille olete omavahel kokku leppinud. KÜSK toetuse saamisel sõlmitakse teiega leping, mille täitmise jälgimiseks on kuupäevaliselt esitatavad raportid ettenähtud vormis.

Igast õnnestunud projektist on siiras heameel

Programmi kuuluvad:

 • Vajalikud juhendid ja materjalid eduka projekti koostamiseks
 • tugi oma raportite koostamiseks ja ajaliseks esitamiseks
 • Grupikohtumised teemade avamiseks ja küsimuste arutamiseks
 • personaalsed konsultatsioonid
 • Vajadusel seminarid teie tegevuse asukohas
 • vormistuslik tugi
 • Õppematerjalid on allalaaditavad, jäävad Sulle ja on tõhusaks abiks liikumise edendamisel ka edaspidi
 • e-õppe vahendid ja postiga saadetavad samm-sammulised juhendid ning töövihikud, kui organisatsioonist osaleb vähemalt 3 inimest.

Kõigi nende materjalidega on võimalik tutvuda ka KÜSK kodulehe kaudu, kuid küsimuste korral helista või kirjuta ja küsi lisa Maison mentorilt/arengueksperdilt. Kontaktid ja lisainfo leiad siit.

Sissejuhatus – ettevõtete vormid Eestis

Alustava ettevõtte, eriti väike- või mikroettevõtte vormiks eestis on valdavalt OÜ ehk osaühing, See pole aga ainus võimalus. Äriettevõte vormide ja erinevuste kohta vaata siit. Oma tegevuse (hobi, uus idee, senise ümber korraldamine) vormistamisel mõtle läbi:

 • milleks see muudatus,
 • mis on selle eesmärk,
 • kellega hakkad seda tegema,
 • millised on Sinu võimalused ja vastutus erinevate vormide puhul,
 • millised on iga tegevusvormi plussid ja piirangud just Sin jaoks – selge ju, et need pole sündinud lihtsalt loomise lustist.

Sellest tabelist ei leia Sa mittulundusühingut. Miks? Just selle pärast, et oma sisult ei ole mittetulunduühing äri, st tulu teenimise vorm. Sageli aetakse need mõisted segamini – raamatupidamise seisukohast ”tulu” ja jätkusuutlik, mõistlikult korraldatud või tululik tegevus ei ole päris sama – küsi kui vajad täpsemat selgitust. Mis asi on MTÜ, loe lähemalt Seadusest. Nagu näed, pole seda seadust muudetud alates 1996. aastast, see on üsna üheselt mõistetav ka väljaspool Eestit, sh Euroopa Liidu seadusruumis.

Kodanikuühiskond ja mittetulunduühing

Mittetulunduühenduste ehk MTÜde ülesannetest, nende mõttest libisevad riiklikud reglemendid mööda. Vaid kaude saame teada, et MTÜ ülesandeks on nn kodanikuühiskonna eesmärkide täitmine ja ellu viimise vormsitamine. Kuna tegemist on definitsiooni kohaselt mitte ühe inimese vaid kollektiivsete ambitsioonidega, ongi seatud nõue, et erinevalt äriühingutest (vt eespool) on MTÜ asutamise ja juhtimise minimaalne seltskond kaheliikmeline. See ei reglementeeri MTÜ liikmete arvu. Vt siiski seda ülal viidatud seadust – see polegi nii keeruline.

Mis asi on see ”kodanikuühiskond”? Aga sotsiaalne ettevõtlus?

Pika ja keerulise selgituse annab EV Rahandusministeerium, selle arendamise nn riikliku kontseptsiooni aga Siseministeerium. Maison mentorrühmades alustame nende mõistete selgitamisest ja ei pääse mööda ka selelst, et 30 aastat pole olnud piisav, et see nn kodanikuühiskond välja ehitada. Eestis ka täna praktikas puudub kollektiivne, vaba kodanikuteadvus, st kodanike aktiivsel osalusel põhinev säästvalt arenev kodanikeühiskond. EKAKi järgi on kodanikuühiskond vaba, demokraatlik, rahumeelne, õiglane, jõukas, arenguvõimeline ning kõiki inimesi huvide ja võimete kohaselt ühiskonnaellu ja poliitikate väljatöötamise protsessi kaasav ühiskond. Jah, MTÜd on ka poliitilised parteid, kuid arusaadavalt on neil pisut teised eesmärgid ja vastavad tegutsemise vormid (EKAK rõhutab mõistet ”omakasupüüdmatu”).

Kuna euroopa mõistes on eesti kodanikuühiskond arendamist ja toetamist vajav, ongi sellele suunatud mitmesugused EL ressursid, sh raha, koolitused, õppeprogrammid, tugivõrgustik jms.

Pildi muudab segasemaks veel üks mõiste – sotsiaalne ettevõtlus. Kuidas see ennast MTÜde ja ettevõtluse vahel ära mahutab, püüab selgitada Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik, mis töötab selle nimel, et luua Eestit, kus sotsiaalne ettevõtlus on normaalsus, mitte nišš. Mis on aga sotsiaalne ettevõtlus, ei selgu, sest pakutud definitsioon sobib iga vastutustundliku ettevõtte kirjelduseks:

Sotsiaalsed ettevõtted on ettevõtted, mille põhieesmärgiks on luua positiivset mõju ühiskonda. Lihtsamalt öelduna – sotsiaalsed ettevõtted müüvad oma tooteid või teenuseid eesmärgiga muuta maailma paremaks.

KÜSK – kellele ja milleks?

Üheks põhiliseks hoovaks eestis selle avaliku võimu ja kodanike partnerluse toetamiseks ja nõrgema venna õpetamiseks on ühendus Kodanikuühiskonna Sihtasutus, lühidalt KÜSK. KÜSK ei ole ainus võimalus saada tõukeabi oma MTÜle – vaata siit, millised on veel toetuste allikaid (ka nendega mitte piiratud). Need abi võimalused on nii riiklikud kui piirkondlikud, sihtotstarbelised kui üldised, regulaarsed ja ühekordsed. Uuri ja vajadusel küsi abi.

KÜSK arenguhüppe ettevalmistuse toetuse said 2022 varakevadel 38 MTÜd, sh need, mida oli toetanud Maison mentorprogramm. Anna teada, kui Sinu organisatsioon või liikumine on juba osalemas KÜSK programmmides või plaanib seda teha:

üksteiselt peegeldades, kogemusi vahetades ja vabalt nõu küsides arenevad kõik osapooled. Maison seminarid on tasuta üle Eesti. Info uudiskirjas või programmiga liitunuile.

1 Comments on “Toetused mittetulundusühingutele”

 1. Pingback: MTÜ arenguhüpet ettevalmistav 2023. aasta taotlusvoor nüüd lõppenud? – Maison Solutions

Leave a Reply

%d