Siirad ja soojad tervitused kõigile, kes tundsid huvi nn vabaühenduste, MTÜ-de, arenguhüppe toetuste vastu, mida pakkus KÜSK – Kodanikuühiskonna Sihtkapital. See on vaid üks võimalusi, kuid tõsi, üks populaarsemaid ja laiapõhjalisemaid toetuste pakkujaid ühingutele, mis ei ole loodud ärilistel eesmärkidel ja mis on suunatud kohalike kogukondade arengule läbi suunatud ideede arendamise.

Projekti tulemusena on eeldatud, et tekib tõuge, mis viib toetatud MTÜ võimekuse ja mõju kasvule valitud kogukonna elu rikastamisel (see võib olla kindlast seltskonnast kuni terve Eestini).

Me oleme ka seekord rahul, et enamasti pöördusid meie poole väga sisukad ühingud, mis tekitasid mitte ainult usaldust vaid ka aukartust ja millede arengusse me hea meelega panustada tahame. Meie pöidlad on pihus, et te loodetud toetuse saaksite, kuid… loodetavasti jaksad lõpuni lugeda ning saad teada, et tuum võib peituda koore sees.

Loe ka teisi artikleid, millest võid leida kasulikke teadmisi oma ühingu ülesehitamiseks.

Liitu listiga, et saada osa igakuistest minikursustest oma MTÜ või ettevõtte arendamisel.

Miks on pealkirjas küsimärk?

Ka sel korral on üks kandideerija mulle öelnud, et see, mida ma tahan allpool öelda, ei maksa midagi (tegelikult ütles ta, et see on bla bla bla). Aga maksab. Ja ei ole tühi jutt (testitud). Juhul, kui sa tahad sellesse uskuda ja selle suunas minna.

Nii nagu äriplaani koostamisel, nii ka mistahes projekti läbi mõtlemisel ja kirjapanekul on kõige olulisem samm selle projekti suunas juba tehtud, kui on vastatud küsimustele:

 • miks ma seda teen?
 • mis see on mida ma teen?
 • kellele on see suunatud?
 • kuidas see nendeni jõuab?
 • kuidas ma tean et see ka tegelikult inimestele oluline on?
 • mis on praeguse skeemi juures nõrkusteks või ei tööta üldse?
 • kas ma tean kuidas seda parandada?
 • kes on minu partnerid? kes võiksid olla minu partnerid?
 • kui ma tunnen, et vabatahtlik töö on mind endasse uputanud, kas olen endale selgeks teinud, et:
  • vajan ka tasulisi teenuseid ning olen suuteline neid pakkuma olen päris kindel, et tahan valitud teel jätkata, sest see on minu kogukonnale oluline pakkuminesee on tõusev trend, sellel on tulevikku, ma ei raiska oma aega vaid loon midagi uut rohkematele inimestele
  • mul on võimalik saada tuge (mitte ainult rahalist) erinevatest allikatest, sh riik, fondid, kohalikud ettevõtjad, liikmed ja toetajad.

See toodud nimekiri on sisuliselt nii MTÜ taotluste kui ka tegevuskava/ äriplaani sisu. Kui see on läbi mõeldud, on eksperdi abiga kogu loo vormistamine vaid tore loominguline koostöö.

Ja kõige olulisem:

Kui sa oled oma projekti/ tegevusplaani/ idee/ siinkohal projekti ettevalmistuse perioodi/ korralikult läbi mõelnud, siis /trummipõrin, fanfaarid/ siin on sulle uudis:

Sa ei sõltu tegelikult sellest, kas sa
seda ettevalmistavat toetust saad või mitte!

Just nii!

Võta juba järgmisel esmaspäeval – jah see oli stress ja sa oled praegu väsinud aga taastud ju kiiresti – ette see plaan, mille kirjutasid. Loe uuesti rahulikult läbi, vaata oma ajakava ja tegevusi, ning hakka tegema neid, mida saad kohe praegu olemasolevate jõududega tegema hakata. Usu, juba esimeste tegelike sammude järel tekivad nii uued mõtted, toetajad, sa ise näed uusi võimalusi ja tekib ka usk ning lootus, et see asi läheb käima. Iga samm, mille sa astud, viib sind uude infovälja. Iga samm, mis sa astud, näitab kellelegi (uuele) sinu ideed ja usku selle edusse.

Kui sa tahad mõjutada kogukonda, siis kas sa oled võimeline mõjutama iseennast – astuma esimest sammu?

Seekordsest ettevalmistuse voorust

Mis oli uut moodi?

Me tegime sel korral, esimest korda, taotlejatele avalikuks oma nõndanimetatud turbokoolituste materjalid eelmisest voorust. Selles oli kamalutega kulda neile, kel oli aega ja viitsimist pilk peale visata.

Pisut oli muutunud esitluse vormistus – kuigi kõik samad teemad ja küsimused.

Oluline muutus oli see, et taotluse esitamine on nüüdsest mitte meili teel vaid selleks loodud veebiplatvormil, millega kohanemine tahab pisut harjumist. Aga me oleme ju e-Eesti ja iti-rahvas 😊 ning armastame igasugu “platvorme” ja nende uuendusi.

Taotleda said sellel aastal MTÜd, mis olid vaid ühe aasta vanad. See laiendas oluliselt nende ühingute ringi, mis  konkursile olid kutsutud.

Mis oli nii nagu ikka?

Kõik küsimused, mis taotlejale esitati, keerlesid endiselt juba eespool nimetatud punktide ümber – kes, mis, kellele, kuidas, miks, kust sa tead? Samad olid ka vead ja tulemust nõrgestavad tegevusmallid.

Nagu eelnevatel aastatel, vaatamata sellele, et voor on välja kuulutatud mitu kuud varem, tormab põhiosa taotlejatest kohale viimasel nädalal. Ja viimasel päeval! Me oleme sellega harjunud, oleme madallähtes ja valmistunud, kuid ikkagi on kahju mitmetest projektidest, millede taotluse kvaliteet kiirustamise all kannatab. Ega´s midagi – elu õpetab ja loodetavasti kohtume järgmisel korral pisut parema ajavaruga. Jälgi koolituste kava – uus voor on avatud juulist.

Püsima on jäänud ka see tõdemus, et need, kes on teinud endale eelpooltoodud küsimused varem selgeks, suudavad ka taotluses seda hästi ja selgesti sõnastada. Need, kes alles otsivad oma rada oma kindla sihtrühma poole – leidke mentor, küsige nõu – need vastused on olemas. Ja kõige olulisem – küsige oma sihtrühmalt, mida nad tegelikult vajavad. Oluline on siinjuures meeles pidada, et see vastus muutub ajas ja geograafias.

Nagu ka eelmistel aastatel, on üheks nõrkuseks võimaluste nägemise piiratus – ei taheta teha koostööd, ei Eestis ega väljaspool. Peaaegu iga projekti juures viitasin, et leidke oma lähiriikide sarnaseid projekte, liikuge ise ja kutsuge ennast kaema. Selleks on mitmesuguseid toetusi ja neid tõepoolest jagatakse, kui oma vahenditest ei piisa reisimiseks. Küsige!

Üsna tavapärane oli ka see, et mentoreid ehk siis arengu eksperte, nähakse kui formaalsust – „ seal oli nõue, et me peame kellegi valima“ on sageli pöördumiste sisu. Mõte, et keegi võib näha teie unikaalset ideed läbi üsna standardsete prillide ja toestada seda nii-öelda kolmanda silma vaatega, liigub taotlejateni raskelt. Ärge alahinnake eksperte (ükskõik kuidas see nimetus teie kõrvus ei kõla). Kaasake nad kohe oma töö alguses – te saate kohe aru, kas räägite ühte keelt või mitte ning enne taotluse esitamist ei ole teil tegelikult ühegi eksperdi ees mingeid kohustusi. Sama on ka uute partnerite otsingul – ärge kartke ennast välja sirutada ja midagi natukenegi uutmoodi teha. See nn kodanikuühiskond koosneb ju kodanikest (või residentidest), sealhulgas teie. Miks mitte olla säravam osa sellest?

Ja veel

Maison Koolituste mentorid on suurte kogemustega nii organisatsioonide asutamise kui nende arendamise ja rahvusvahelisele tasemele viimises. Meil on ette näidata tulemused päriselust ja päriselt enda loodud ning arendatud organisatsioonidega. See on päriselt tehtav.

MTÜdega tegeleb meil täna 2 mentorit – põhikoolitaja Tuuli Stewart ja Juhan Telgmaa, kolmes keeles ja üle vabariigi – jah me tuleme teie juurde ja jah, me teame, 1/3 tänasest Eestist on venekeelne.

Võta ühendust juba nüüd!

MTÜdele mõeldud KÜSK järgmine toetusvoor algab juulis. Sa ei pea ootama – kindlusta oma ekspert/ mentor juba nüüd.

Jah, me kõik saame ettevalmistusega/ oma elu elamisega alustada kohe. Me ei peaootama mingit kuupäeva selleks, et minna iga päeva parema ettevalmistusega oma sihtrühmani, teha oma tööd tõhusamalt ja ennast hoidvamalt, Olla oma sõnumites täpsem, tead arohkem on sihtrühma kohta.

Ka sel hooajal tegeleme nende organisatsioonidega, mis on toetust saanud ja meid oma ekspertideks valinud (aitäh usalduse eest!). Me loome täpsemad töö- ja ajakavad koostöös projektide aktiividega ning tuleme appi seal kus meilt nõu küsitakse.

Me julgustame oma seminaridele kutsuma nii vabatahtlike kui võrgustikku kuuluvaid huvilisi. Meil on selles osas väga head kogemused ja väga positiivne tagasiside neilt, keda oleme suutnud innustada.

Näiteid edukatest projektidest KÜSK kodulehelt:

Juba käimasolevate projektide kõrval jätkame ka sel hooajal nõustamist neile, keskus alles kaaluvad oma ühingu arendamist või kes sel korral korralikku taotlust vormistada ei jõudnud/loodetud toetust ei saanud, kuid on valmis jätkama ja järgmisel korral edukamad olema.

Mida selleks tegema peab, Maison koolitustest osa saada?

Liitu kas meie lugejate listiga läbi kodulehe või Facebooki lehega. Uudised jõuavad sinuni ja sa saad osa igakuistest  minikoolitustest, mis aitavad sul näha uusi võimalusi oma ühingu arendamisel.

Ja veel – kui sa tead mõnda ühingut, millele julgeksid sama soovitada – saada julgustust ja pisut lisateadmist selleks, et areneda ja hoogu saada, siis lihtsalt saada see teade neile edasi – võimalik, et just siit leiad uued partnerid või oma võrgustiku laienduse.

Peatse kuulmiseni!

Liitu meie lugejate listiga, et saada osa minikoolitustest

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: