Koolieelse päikeselise pühapäeva veetsime kolleegidega juba 30 aastat tegutsenud MTÜ Lilleoru külalistena. Käime ja uudistame jätkuvalt häid ja toimivaid näiteid elu võimalikkusest Eestimaal.

Lilleoru on ilus ja imeline paik mitmes mõttes, kuid juba aastaid oleme imetlenud, kuidas näivalt väga spetsiifilise ja eeldatavasti kitsale ringile mõeldud teema ümber – ühe jooga haru õpetused ja praktikad on toodud siia külmale maale ning ongi leidnud oma auditooriumi – täpselt need inimesed kellele just täpselt seda vaja on olnud.

30 aastaga on ehitatud üles tugev võrgustik nii füüsiliselt kui vaimselt ja tasapisi ning teadlikult kogu aeg kasvatud, arenetud, uuenetud.

Nii nagu Lilleoru enda sümbol-lill kasvab välja selle südamikust nii on ka selle tuumidee ümber ehitatud mitmesuguseid tegevusi, sealhulgas kursused täiskasvanutele ja kool lastele.

Lilleoru ideed teenitavad 2 eraldiseisvat kuid ometigi ühendatud juriidilise tegutsemise vormi – MTÜ ja OÜ. Oma äriplaani kursustel ja mentoritena tegutsedes küsime vahel ka, et miks just selline tegutsemise vorm?

See küsimus tundub enamasti üllatav, kuid mõelge korraks.

Mis on MTÜ seadusjärgne eesmärk ja kohus?

Kasumit teenida. Kasum on teadupärast tulude ja kulude vahe. Seega tuleb sisse tuua rohkem kui välj anda.

Seda reguleeriva seaduse p 1. Ütleb:

Mittetulundusühing on isikute vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks või põhitegevuseks ei või olla majandustegevuse kaudu tulu saamine.

Need ei ole ainsad võimalused kas hobiliseks tegutsemiseks või alternatiiviks palgatööle. Vaata lähemalt ettevõtlusvormide võrdlust.

Lisaks neile on eraldiseisev ühendus sihtasutus.   Seaduse p (1):

Sihtasutus on eraõiguslik juriidiline isik, millel ei ole liikmeid ning mis on loodud vara valitsemiseks ja kasutamiseks põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

Mis saab siis, kui ettevõtte ei suuda oma ülesannet täita ja kasumit teenida? See likvideeritakse seaduses ettenähtud korra järgi. Mis saab siis, kui tulu mitte teenida tohtiv ühendus seda 1 päeval siiski teha tahab? Siin tulebki üle vaadata oma tegevusplaan ja kaugemad sihid ning võib olla tõepoolest toimetada 2 erineva tegutsemis vormina, nagu eespool kirjeldatud juhtumil. Need 2 ühendust võivad olla sõbralikud partnerid, kasutada üksteise ressursse, sealhulgas inimesi, vara, hooneid, maad. Muidugi seaduses ettenähtud korras, nagu partnerite vahel ikka.

Viimastel aastatel ongi meie enda praktikas sagenenud juhtumid, kus ettevõtlusena asutatud organisatsioon peaks, kui oleme hinnanud reaalset olukorda ja praeguseks tekkinud perspektiive, oma tegutsemisvormi üle vaatama. Elu on teadupärast muutumine ja muutused ning nendega kaasa minemine õige terve osa meie enda elust.

Kui sa ei tea päris täpselt, missuguse tegutsemise vormiga alustada või kas sinu praegune vorm vajaks üle vaatamist, võta ühendust Maison mentoritega - vaatame üle, hindame võimalusi ja vajadusi, läheme uude hooaega kindlama sammuga.  

Maison on viimase 2 kovidi-järgse aastaga aidanud luua >60 eduka äriplaani või tegevuskava, meie kliendid on saanud soovitud toetused arenguks.

Ükskõik millise tegutsemise vormi sa oma ideele ka valid, ühendavad neid Ü-sid põhitõed, mis teevad selle idee kandvaks ja jätkuvaks – mis, kellele, kuidas?:

1) Mis see on, mida sa pakud?

Tundub täiesti triviaalne küsimus kuid ka paljude tugevate organisatsioonide puhul jäädakse vahel kippus jälle sõnastamisega. Liigub aeg, muutub sinu auditoorium, muutuvad teostajad, muutub kasutatav sõnavara – oma strateegiliste sihtide ehk visiooni sõnastamine ja ümber sõnastamine on vajalik niimoodi organisatsiooniga, selle töötajatele kui sinu sihtrühmale.

2) Kellele seda vaja on?

Mis on sul tühemik või vajadus, mida sinu teenus või toode katab? Kui suudad selle endale sõnastada, tead palju täpsemini, kust oma potentsiaalseid kliente otsima hakata. Kui oskad selle sõnastada auditooriumile, jäävad sind kuulama need, keda see kõnetab. Ammu möödas aeg, kus püüdsime tühje „laike“.

3) Kuidas jõuab sinu idee selle kasutaja käsutusse?

See küsimus sisaldab endas terve komplekti küsimusi alates sellest, kes ja kus ideed teostama hakkavad, millised on järgnevad sammud, et tagada areng ja püsivus, millised on olemasolevad ressursid ja kuidas neid juurde hankida, kuidas maandada riskid ja tulla välja keerulistest olukordadest.

Olles vastanud neile küsimustele saabki kujundada vastuse, et missugust Ü-d see idee tegelikult vajab. Praegune otsus ei lõika ära muutusi tulevikus, kuid paneb paika loodava Ü põhisisu – kas tegemist on ärilise ettevõtlusega või maailma päästmisega mingis sektoris. Kumbki vastus ei välista seejuures teise komponendi olemasolu. Tegelikult peaksidki nad koos käima. Oluline otsus on see, millele pannakse põhirõhk.

Lilleoru – ühe eesti eduka MTÜ südamik linnuvaates. Unistusest sai idee, ideest tegelikkus. Lisaks on hoonete kompleks toitlustuseks, õppimiseks ja õpetamiseks, mitmesugusteks kogunemisteks, arenguks ja loomiseks.

Uus hooaeg on alanud. uued uudised, kasulikud pakkumised ja mõnusad üllatused on tulemas neile, kes liituvad lugejaks ja ühinevad meie FB grupiga.

Join 147 other subscribers

Leave a Reply

%d