Tuuli Stewart, ettevõtluskonsultant ja -koolitaja

Uus sügis, uued tuuled.

Plaanis oli hooaeg sisse juhatada väikeettevõtluse keskkonnaanalüüsi ja üldise majandusmaailma ülevaatega, miks järjest ähvardavam näib, kuid ei saa alustamata jätta kõige põletavamast. Mitte ainult Covid 19 ei suuna meie elu sel sügisel (läbi poliitiliste ja majanduslike muudatuste, milledest juba järgmistel nädalatel) – kohalikku pisiturgu on kõigutamas veel üks „kopteritelt“ paisatud „vaba raha“ – üksikisikute II pensionisambasse kogutud akumuleeritud vara. Kokku võetakse sellega sambast, erapankadest ja ka riigikassast pärast maksude tasumist välja ca 1,3 miljardit €. Lisaks muudele üha tugevnevatele turu moonutustele avaldab see akuutset kohalikku mõju lähema poole aasta jooksul, pikemad mõjud on mitte nii nähtavad, kuid kahtlemata olemas. Majanduse mullistumisele ja lõhkemisele annab see oma tõuke.

Oleme juba õppinud, et muutused ei ole halvad. Muutused on muutused. Nende juures tuleb aga tähele panna, millise vaatenurga ise võtame, kuhu hea/halva skaalal ennast asetame ja kuidas ning kui palju seda asukohta mõjutada saame.

Sambast

Eestis on II sambasse pensionit koguvaid inimesi ligikaudu 760 000. 2021 septembrist saavad inimesed Eestis oma II samba pensioni kontolt soovi korral raha välja võtta. Umbes 200 000 eestlast ongi juba avalduse teinud, st otsustanud oma raha mujal kasutada ja mitte hoida seda oma kunagise sambakindluse ja renomee kaotanud pensionifondides. Lisaks on noorematele selgeks saanud, et sõna „pension“ hakkab üsna varsti tähendama midagi hoopis muud kui nende vanavanematele – ei, see ei ole garanteeritud stabiilne kindlustunne vanaduspõlves, mis lubab finantsiliselt edasi toetada oma lapsi ja viia puhkusereisidele lapselapsi. Raha virtuaalsus, volatiilsus, sõltuvus poliitikast ja mitte (ainult) kohalikust on vaid mõned tegurid, mis on muutnud suhtumist kogutavasse rahasse, panka kui „hoiukassasse“ ja elamist tänases vs aastakümnete kaugusesse. Muutusi on inimeste elus üha rohkem, üha sagedamini ja muutuva suunaga. See mõjutabki seda, kuidas reageeritakse võimalustele ja pakkumistele, turu muutustele. Omaette teema on muidugi see, et miks see II sammas loodi, miks nüüd vabaks lasti ja mis on olnud planeeritavad vs tegelikud võidud ja kaotused erinevatele osapooltele – inimene, riik, pangad, ettevõtlus jne.

Kohe-kohe paisatakse meist paljude pangarvele, kui see pole juba juhtunud, summa, mis on suurem igapäevaseks peost-suhu eelarveks. Samas – midagi peaks sellega nagu ette võtma. Mida siis võetakse ette selle keskmiselt 8-9 tuhande €?

Väike märkus – kui loete lehest või eriti veebist soovitusi selle raha kasutamiseks, vaadake palun väikest kirja – ega see äkki ei ütle „sisuturundus“, st reklaamtekst pangalt või muult meelitajalt[1].

Sambast lahkujad

Kui vaadata, kes on siiani (september 2021) II sambast lahkumise avaldused esitanud, siis on näha, et prognoosid on olnud küll erinevad, need ei ole aga paika pidanud:

 1. eeldati, et lahkuvad pigem vaesed. Tegelikult lahkuvad aga mediaanis need, kelle igakuine sissetulek on kohalikke olusid arvestades päris hea (Joonis 1[2]).
 2. eeldati, et lahkuvad madala haridustasemega st viisakalt öeldes mitteteadlikud elemendid – esitatud faktid seda praegu ei kinnita  
 3. lahkujate vanus – teisest sambast lahkuja keskmine vanus on 41 aastat; Rahandusministeeriumi andmetel on suurim osa lahkujaid 35-49 aastased (48%), neile järgnevad 25-34 aastased (28%) ja 50-59 aastased (22%) /jah, kuskile on kadunud statistilised 2%/
 4. ei osatud ette näha, millise summa kogunud pigem lahkuvad – kui teise sambaga liitunul on keskmiselt kogutud umbes 7 000 €, siis lahkuda otsustanud inimestel on kogutud keskmiselt 8 468 € (Joonis 2). Neile oleks justkui võinud näida, et „asi töötab“. Kui kogutud summa jääb alla 2 000 €, siis seda pigem välja ei võeta. Samuti on lahkujaid vähem nende hulgas, kel on kogutud üle 15 000 €. Kes need on ja miks on otsustatud üht või teistpidi jääb nüüd sotsiaalteadlastel järgmised 5-10 a arutada ja teadausartikleid kirjutada.
 5. kõige suurem osakaal lahkujatest on Ida-Virumaal (Joonis 3), niigi hapra sotsiaalmajandusliku tasakaaluga piirkonnas. Just sinna on juba olnud kõige rohkem riigi abi vaja, tulevikus pilt ei parane. Miks küsitlused seda ohtu ei valgustanud?

Üllatusi on veelgi, aga küllap on sinna mõistlik pilk heita nt poole aasta pärast. Praeguseks esitatud erinevad statistilised näitajad on omavahel sidumata, seega ei saa selgetest (rist)sõltuvustest veel rääkida. Huvitav oleks ka näha statistikat kunagiste hoiukassade aegadest – ka siis oli lahkujaid, riigi vankumatusse uskujaid, seiklejaid ja oma isiklike hädade rahaga plaasterdajaid.

Mis on muutunud? Kas eestimaalane on muutunud?

Kuhu pannakase II samba raha?

Kõigepealt, kui palju „teenis“ II sammas inimesele raha?

Saades Eesti keskmist palka ehk ca 1 500 € kuus, bruto (iseasi, kes seda üldse teenis), siis oleks igas kuus II samba kogutud summa 60 €, aasta peale 720 € ja 10 aasta peale 7 200 €. Nice! Lahkumisel on aga üks trikk – kõigi II sambast väljuvate inimeste väljamaksetest peab riik kinni 20% tulumaksu. Mis on ju kummaline, kuna inimene pole saanud seda raha vahepeal kasutada, seega kahju kannatanud mitte tulus olnud ja raha nüüdisväärtus on hoopis teine kui nt 10a tagasi, kui see % kinni peeti. Siiski, seega kui inimesel on II sambast saada nt 5000 €, siis 1000 € tuleb sellest maksta riigile. Pensionärid ja pensionieelikud (pensionini <5 aastat) saavad II sambast väljuda 10%-lise tulumaksuga. Need %-d kehtivad ühekordse väljamakse puhul.

Lotovõitjad. Küsitlused ja käitumisuuringud näitavad, et ca ⅓ inimestest kulutavad selle raha lihtsalt ära. Mida tähendab, et „kulutavad lihtsalt ära“? Inimestel tekib nn lotovõitja sündroom – kuigi see raha antakse vaid korra elus, tekib inimestel peas „lennuk“ st tunne, justkui hakkakski selline küllus neid külastama regulaarselt. Sellesse gruppi kuuluvad sagedamini 50+ vanused ja madalama formaalharidusega inimesed, kel tekib tunne, et „vähemalt korra elus saan endale lubada“. Kui teie naaber või sugulane on sellest grupist, näete ilmselt ootamatuid grillipidusid, teist pruugitud autot või suuremat telekat ja puhkusereisi. Ja siis jätkub vanaviisi. Need inimesed ongi eriti magus saak igasugu tolmuimejate ja pakettide müüjatele.

Pidu kinnisvaras. Ca ⅙ inimestest on plaaninud kasutada seda raha 1) kas oma eluaseme parendamiseks või 2) osta kinnisvara nn investeeringuna ehk tagavaraks, raha paigutusena kindlasse vääringusse. Sellega paisatakse väikesele ja suhteliselt suletud turule 30-35 000 uut „tegijat“. Esimesi on kerge mõista – soe vesi, parem rajoon, oma tuba, ämmast eraldi – need on inimlikud ja loomulikud soovid. Nn investeerijate jaoks peaks nende valik olema lihtsalt kindlam pensionisammas kui kõikuvad turud. Usk, et kinnisvara läheb alati kallimaks toetab tugevasti seda otsuse suunda. Tegelikkuses tuleks selle „investeeringu“ juures arvestada mitut momenti, mida ostmisel ei nähta:

 • Kinnisvara on rahaline kohustus, mitte likviidne vara (mõtisklege selle üle)
 • kinnisvara nagu iga vara vajab hooldamist ja see omakorda nõuab ressursse (eriti vanemate inimeste puhul oluline faktor) – inimest, teadmisi, aega, raha, energiat jne
 • üürihinnad reageerivad samuti turu muutustele ja need on erinevates sektorites erinevalt muutuvad – jälgida tuleks mitte ainult sektorit vaid ka trende
 • kui ostetakse pangalaenuga, tuleks tootlikkusest maha lahutada laenuraha ja arvestada sellega, et laenuga kaasnevad riskid (kuni vara kaotuseni)
 • juba lähenevad majanduskriisi märgid peaksid tegema ettevaatlikuks ja andma märku, et pidu ja pillerkaar ei kesta lõputult – milline on vara tootlikkus/kulu uues situatsioonis?  Kas neid muutusi ja uut situatsiooni suudetakse endale kirjeldada?

Mis saab ülejäänud rahast?

Ega me täpselt tea ja eks kõik need siingi esitatud prognoosid ja arvatavad arvud, mis kokku kogutud erinevatest allikatest, taha aega enese näitamiseks ning veelgi enam – selgitamiseks. See on nüüd lõpeks inimeste isiklik raha ja isikliku juures peaks miski ka isiklikuks jääma. Suur osa sellest rahast peabki hajuma – ema annab pojale, peika ostab pruudile lõpuks sõrmuse, laps pannakse erakooli või näiteringi, vanaema saab uue trepi või kasvuhoone – raha kulub meie endi elude elamiseks.

Riigi ja panga põhivara on usaldus

Kõige tugevamaks argumendiks lahkumise ebamõistlikkuse selgitamisel on peetud 4% kaotust brutopalgast, mille riik omalt poolt inimese pensionisambasse lisab. Siin jäetakse aga märkimata raha nüüdisväärtuse ja tulevikuväärtuse suhe ning raha iga-aastane inflatsioon ja elatustaseme tõus, st mida seesama 1€ tegelikult inimesele anda suudab. Lõpuni rääkimata on ka see nüanss, et paljudel, kes raha välja võtavad, on olemasolevad laenud, põhiliselt seotud eluasemega. Laenu intressi siia juurde lisamisel (ehk tuludest maha arvamisel) hakkavad numbrid pisut teistpidi paistma – vähendades oma igakuist laenumakset võib homne hoopis lõbusam paista. Lisaks muidugi meelerahu.

Miks inimesed varem ei arvutanud? Mis muutus?

Muidugi, kõigepealt andis muutuse tekkinud vabadus, võimalus ise otsustada. Teiseks tugevaks argumendiks on nõuka-ajast tulnud inimeste osakaalu vähenemine ja ka nendest osade meelemuutus:

 1. pension ei ole enam ainus võimalus oma vanaduspäevi (miks mitte ka muul viisil vähenenud töövõime või -tahte perioode) kindlustada,
 2. pension ei pruugigi olla see sammas, millele on mõistlik oma tulevik ehitada,
 3. usaldus riigi vastu (millise riigi – Eesti või Euroliidu?), st selle vastu, et ma tean, mis on ja mis tuleb
 4. kuna hüppeliselt kasvas liitumine III sambaga, oleks mõistlik kõigil osapooltel üle vaadata, mis on pakkumised/võidu võimalused ja kuidas neid inimestele esitletakse. Säästmine tulevikuks on endiselt in, aga valitakse, kus ja kuidas. Kui valikuid on.  

Mälus püsivad riigikorra muutused (ka EV võib olla muutuv suurus, selle suhe muu maailmaga ju on), rahareformid ja nendega kaasnevad lubadused vs tegelikkus (nt kampaania, et euro hinda ei kergita), riigi juhtijate kiire vaheldumine ja nende renomee – see kõik avaldab mõju praktilises elus tehtavatele otsustustele, on suhteliselt pika viitega kuid siiski muutuv. Olulised on siin jälgitavad trendid. Pankade reklaam (eraettevõtted, mis teenivad igal aastal hiigelsuuri kasumeid) teatavate otsuste kasulikkusest ei kõla sageli inimese enese poolt vaadatud seisukohtadena, ka siinsed inimesed harjuvad pisut arvutama, saavad oma kogemused, mõned õpivad. Kuigi pangad püüavad praegu mõjutada just 55-59-aastasi (see on nende eeldatava suhtumise tõttu tegelikult mõistlik), kellede väljamakse tulumaksu määr muutuks 2-6 aasta jooksul 20>>10-ni, ei ole see mõjutanud kuigi suurt hulka lahkumisavalduse esitanuid. See viitab aga sellele, et pigem on tegemist kogunenud emotsiooni välja elamise mitte pragmaatilise arvutamisega, millele pangad rõhuvad. Emotsioonid on aga ilmselt ikka nende eelpool toodud põhjuste pärast ja tõesti – kus on garantii, et järgmine valitsus ei sulge juba avatud väravaid või ei muuda reegleid? Kõik ju muutub. Isegi sambad. Seega on isegi imekspandav, miks on avaldusi nii vähe. Unustati? Tint sai otsa? Ei tea veel.

760 000st inimesest on niisiis tänaseks otsustanud raha välja võtta ca 200 000. See number võib kasvada ja ilmselt kasvabki. Ometigi, tegelike avalduste esitamiseni jõudis märksa vähem inimesi, kui näitas esialgne hirmuprognoos: 2020 novembris tehtud küsitluses plaanis 56% ehk vaid pisut üle poole pensioni teise sambaga liitunud tööealistest sissemaksetega jätkata ning raha mitte välja võtta. See oleks tähendanud, et lahkumisavalduse võib esitada kuni 330-335 000 inimest.

Ettevõtlikud

Kiiresti tekkis turule, nähes nõudlust, ka vahendusfirma(sid) – nt vabaks.ee platvorm. Veelkord signaal riigile – mingid asjad jäid ilmselt läbi mõtlemata ja vaakum täideti. See, et täna on noored ja ettevõtlikud riigiga kohtus vaidlemas ja pigem karistada saanud, on teine lugu, mis vajaks lahti rääkimist. Jah, muidugi oli see kiire rikastumise idee, aga briljantne ju selle nõudlust arvesse võttes ja hmh, kas süüdistajatel pole üheks motiiviks mitte pisuke kadedus. Kehtiv seadus ju ütleb, et äriühingu (nt OÜ) eesmärgiks on tulemust maksimeerida ja kindlasti toota kasumit, kasutades avatud turul ära nõudluse/pakkumise loogikaid mitte minnes vastuollu kehtivate seadustega. Lihtne.

Kes olid need, kes tahtsid oma raha kohe kätte saada? Ja ka teada, kui palju neil siis reaalselt opereerimiseks on, sest fondis oleva täpset summat enne 1. septembrit ei avaldatud. Veel üks nüanss, mis jäeti kasutamata. Vabaks platvormi kasutajate profiil oli eripalgeline – seda kasutasid nii noored, kes kohe reisile mineku raha või oma kodu sissemakset vajasid kui ka koolidirektorid, ehitajad, ettevõtjad, töölised. Mida me siit õppisime?

Kokkuvõtteks

Kui õnn tuleb nii robinal õuele, siis tuleks hoida selget pead ja igaks juhuks ka lükati tagataskus. Mõistlik oleks ka leida üks usaldusväärne ja ausameelne nõustaja, kes suuremat pilti oskaks vaadata just selle inimese/pere vaatevinklist.

Kõigile lotovõitjatele igatahes palju õnne!  

II sambast raha välja võtjad sissetulekute järgi
II sambast lahkumise aktiivsus piirkonniti
II sambast raha välja võtjate siiani kogutud summad

[1] Erinevad fondivalitsejad on kõigi oma kohustuslike pensionifondide peale kokku kaotamas mahtu järgnevalt: SEB: 27%, Swedbank: 27%, Luminor: 25%, LHV: 21%, ja nt tundmatu Tuleva: 10%. Enim kaotavad suurpangad ning vähem muid pangateenuseid mitte pakkuv Tuleva, mille fondides on sarnaselt indeksfondidele tõenäoliselt suuremad kogumishuvilised.

[2] Jooniste allikat ei ole näidatud, vaid ühel on viide Rahandusministeeriumile:  

Missiooni kombineerimine brändi identiteediga loob vajaliku emotsionaalse sideme, mida vajate oma klientide leidmisel ja nendega suhtlemisel.

Mida tähendab sõna “brändimine” Sinu ja Sinu ettevõtte jaoks? Kas Sa rakendad seda oma  turundus-  või müügistrateegias? Kui turunduse eesmärk on müüa ja müügi eesmärk on teenida oma ettevõttele tulu, siis mis on tegelikult brändingu mõte?

Traditsiooniliselt, kui ettevõtted räägivad brändingust, viitavad nad oma ettevõtte tajumisele kliendi või tarbija silmis või tundele, mis tarbijal tekib selle ettevõtte kogemisel. Sinu küsimus peaks olema, et kas see ettevõtte väline ettekujutus peegeldab tõepoolest identiteeti, mida Sinu ettevõte soovib enda jaoks luua?

Tegelikult tuleks iga ettevõtte kaubamärki  illustreerida, vastates järgmisele kolmele küsimusele (vt ka Maison Live videoid sellel teemal):

 1. Keda püüab Sinu ettevõte aidata?
 2. Mis on nende inimeste/ettevõtete suurim probleem või väljakutse?
 3. Kuidas aitab Sinu ettevõte neil inimestel/ettevõtetel seda probleemi ainulaadselt lahendada?

Nendele fundamentaalsetele küsimustele vastates võime ühemõtteliselt öelda, et kui turunduse eesmärk on müüa ja müügi eesmärk on teenida tulu, siis on brändingu eesmärk tagada, et Sinu ettevõte müüb õiget toodet või teenust õigetele inimestele õigel ajal õigel viisil, sest brändingu seos ettevõtte ja tarbija vahel on selge.

Näiteks, nagu märkis brändingu ekspert Kait LaDonne, kui Sinu ettevõte müüb kingi NBA korvpalluritele, ei soovi Sa proovida müüa neidsamu kingi naissoost C-Suite (tipp-tegevjuhid) juhtidele Euroopas. Niisiis, eesmärk on siin, et Sa soovid veenduda, et Sinu ettevõte keskendub ikkagi korvpallurite ja mängu fännidele meeldimisele ja oma sihtturule müümisele, luues emotsionaalse ühenduse toote, mängija ja fänni vahel. See on koht, kus brändimine tuleb mängu – selle emotsionaalse sideme kasvatamine tarbija silmis on see, kuidas brändimine esindab Sinu ettevõtte väärtuspakkumist.  Sinu brändi identiteet tuleks luua vastavalt sellele,  keda Sinu ettevõte püüab teenida, samuti  miks  ja  kuidas see neid teenib.

See on see koht, kus me koolitustel toome sisse Sinu ettevõtte visiooni (tuleviku nägemuse) ja missiooni (praegune plaan visiooni elluviimiseks). Seetõttu on Sinu ettevõtte missiooniavaldus terviklikult seotud. Kahetsusväärselt sageli lepivad ettevõtted brändi hetke-identiteediga ja hakkavad ennast klientidele turundama, arvestamata suuremat pilti (brändi visioon) ja kuidas sinna jõuda (brändi missioon). Siin tuleb taas märkida, et inimesed ja nende probleemid muutuvad ja arenevad läbi elu, nii et Sinu brändi identiteet (st emotsionaalse ühenduse loomiseks kasutatavad aspektid (logo, värvid, fondid, keel jne) peavad seda meeles pidama selleks, et turundusprotsess, mida Sinu ettevõte kasutab oma brändi identiteedi loomiseks, ei laseks märgist mööda ja kogu protsess ei hakkaks lagunema.

Et vältida Sinu ettevõtte brändi identiteedi lagunemist, on üks soovitus minna tagasi ja kord aastas vaadata tähelepanelikult värske pilguga oma ettevõtte missiooni avaldust.

Kas Sinu missiooni avaldus on endiselt kooskõlas

ettevõtte põhiväärtuste ja visiooniga ning kas ettevõtte praegune brändi identiteet esindab seda selgelt?

Juhtudel, kui see enam paika ei pea, peab ettevõte algatama muutuse, et taastada oma emotsionaalne side tarbijaga, pidades meeles, et see on brändi strateegia tulemuse võti.

Iga bränd, mis on end edukalt katapulteerinud “kuulsuse” staatusesse oma valdkonna liidrina, on seda teinud seetõttu, et nad ei suutnud mitte ainult kohaneda oma sihtturu tarbijate muutustega – nad said kätte edu, millest unistasid, sest suutsid panna kokku oma ettevõtte nägemuse, millel oli asjakohane missioon ja kliendi poole pööratud identiteet. Mis on selle lause mõte?

Brändi defineerimine on vajalik tagamaks, et

ettevõte saab jätkata vastamist kolmele eespool nimetatud küsimusele; tagamaks, et endiselt kehtiv eesmärk on aidata tarbijatel lahendada nende põhiprobleemi.

Võtame veel ühe suure näite – Airbnb. Nende ettevõtte missiooniks on:  “Airbnb püüab luua mitmekesist ja kaasavat ülemaailmset kogukonda…” mis paneb aluse nende ettevõtte visioonile “… kus inimesed saavad end koduselt tunda, kus iganes nad ka poleks.” Kuigi ettevõte asutati algselt kulutõhusa lahendusena kallitele nelja- ja viietärnihotelli ööbimiskohtadele, hoiab Airbnb missioon eeskätt silmas oma sihtturgu (reisijad), kes soovivad lahendada probleemi (juurdepääs turvalisele ja taskukohasele öömajale reisimise ajal), mis on aidanud luua ettevõtte brändi identiteedi ja mis aitab kõigil, olenemata nende asukohast, tunda end koduselt.

Ka teised ettevõtted, mis on jõudnud üleilmse eduni (nt Apple, Coca-Cola, Google ja Tesla), on suutnud edukalt siduda oma missiooni brändi identiteediga. Ettevõtte väärtuste kindlaksmääramine ja nende väärtuste läbipaistev pakkumine sihtturule on võimaldanud neil ettevõtetel ja teistel nendesugustel kiiresti luua tarbijaga emotsionaalse sideme, mis hoiab nende ettevõtte ja selle väärtused tarbijate mõtetes esirinnas.

Ka teised ettevõtted, mis on jõudnud üleilmse eduni (nt Apple, Coca-Cola, Google ja Tesla), on suutnud edukalt siduda oma missiooni brändi identiteediga. Ettevõtte väärtuste kindlaksmääramine ja nende väärtuste läbipaistev pakkumine sihtturule on võimaldanud neil ettevõtetel ja teistel nendesugustel kiiresti luua tarbijaga emotsionaalse sideme, mis hoiab nende ettevõtte ja selle väärtused tarbijate mõtetes esirinnas.

Edu loov missiooni avaldus on suurepärane algus igale ettevõttele ja see peakski olema ettevõtte visiooni ja identiteedi vaheline ühenduslüli. Keskendumine sellele, et see avaldus tagaks emotsionaalse sideme loomise oma ideaalse kliendiga, on järjekindlust hoides edukas brändi lojaalsuse, tulutoovuse ja pärandi loomisel.

Ja nõuanne, mis võib olla väärt miljoneid: küsi paarilt inimeselt, keda Sa pole ette valmistanud, mida nad näevad Sinu brändis (vastates neile kolmele küsimusele ülal). Valmista ennast ette üllatuseks!

Arvamine, et Sinu äriplaan on nagu vabavärsiline luuletus või alternatiivkirjanduslik üllitis oma unistustest on üks sagedasemaid vigu, mida oma äri/ettevõtte asutamise ja arendamise kohta tehakse.

Maison koolitaja

Ei, see pole kriitika Sinu äriplaani kohta. Kui Sa oled kasvõi mustandi teinud, oled ära teeninud aplausi – enamik ettevõtjaid leiavad ennast äriplaani üle mõtisklemas peale suuremaid prohmakaid. Enamik ettevõtjaid ei vea aga ka esimest viisaastakut välja, paljud kaotavad sellegi, mis enne oli. Seega, kui oled asunud koostama oma äriplaani, iseseisvalt või juhandamisega, oled teinud esimese ratsionaalse ja edu tagava sammu!

Maison koolitustel püüame lahendada lahendamatuna näivaid küsimusi läbi lihtsate mudelite, millede taga seisavad küll kellegi doktoritööd, kuid mis päriselus taanduvad ikkagi küsimusteks: kellele, mida ja kuidas?


Mis asi on äriplaan ja kellele seda vaja on?

Kas keegi mõtles sellise keerulise dokumendi välja teiste kiusamiseks?

Võimalik.

Siis saame sellest ju kergesti üle või mööda vaadata, sest elame vabas ühiskonnas.

Aga võimalik on ka see variant, et see on ajalooliselt kujunenud ja vajadusest tekkinud komplekt küsimusi-vastuseid, mis on kokkuleppeliseks käepigistuseks nende vahel, kes usaldust vajavad ja nende vahel, kes seda oma toetusega kinnitavad.

Sestsaadik, kui tekkisid inimesed ja grupid, kel olid lennukad ideed ja need, kel oli üle vara, mis kippus keldris muidu hallitama, on olnud inimeste vahel mingis vormis äriplaanid, nende kaitsmine (liftikõnede ja pitchinguni välja) ja vastastikuse kokkuleppe kinnitamine kas varalise toetuse või mingite hüvedena. Olgu see kasvõi “hea sõna seal kus vaja”.

Aga ikkagi, see SWOT?

Jah… Liiga sageli tõlgendatakse kohalikus ärikoolituses SWOTi kui mingit nutualualu selle üle, et kõike on puudu, midagi pole ja perspektiiv on hale. Ka nii võib olla. Mingil hetkel. Aga sellele ei ehitata tulevikku, elustiili ja hakkamasaamist.

Vaata suurte tugevate brändide SWOTe ja pane tähele, et see “analüüs” on:

 • klientide ja investorite julgustamiseks
 • konkurentide hirmutamiseks ja uute tulijate hoiatamiseks
 • näitamaks, et oled asjad läbi mõelnud ja tead, mis turul toimub
 • ei karda väljakutseid, normaalseid raskusi ja probleemide lahendamine on elu osa
 • et nad on valinud oma tee ja ei kõhkle sellel edasi minemast.

Vaata, mida räägivad enda kohta maailmanimega hiiud:

Kas Sa näed siin lugu sellest, et puudu on klientidest, rahast, ideedest, tootmisvahenditest või -pindadest?
Kas usud tõesti, et vaid alustaval ettevõttel on probleemid?
Kas usud, et Sinu probleemid on lahendamatud?

* * * * * * *
Aga kui istuksid maha, et mõtelda?
Aga kui leiaksid mentori?
Aga kui alustaksid kursusest, mis viib Sind kokku teiste alustajatega?

Kui leiad vastused, oled oodatud!

Kui magad maha, on see Sinu SWOT.

Hei, Maison koolitusel osaleja, siia peagi tulija või miks ka mitte juba osalenu, kes tahaks veel poleerida oma seni omandatud oskusi!

Kui Maison koolitused tegi siiani oma edukalt koolituse läbinutele personaalsed kingitused korra/kaks igal hooajal, siis nüüd oleme otsustanud teha kingitused kursuse edukatele läbijatele kõigil neil kuudel, mil meie põhikoolitajatel on sünnipäev. Niisiis – kolm korda aastas!

Selle kevadsuve esimene kingitus potsatab/-s Sinu postkasti. Kui oled läbinud edukalt kogu kursuse ja/või esitanud oma äriplaani, oled Maison Mentorklubi kuldklient terve järgneva aasta. Meie Mentorklubi liikmete portaal avaneb esimeseks koolikellaks.

Teine kingitus on aga siin:

Kuigi me kuulutasime, et meie parimad eksperdid – Tuuli, Paul, Lemme ja nendega suvekoolis liituvad Katariina, Härmo ja Mirjam on nende käsutuses, kes alustavad kursusi alates juunist, st liituvad suvehooajast 2021, oleme otsustanud laiendada seda kingitust kõigile neile, kes juba on kursustele registreerunud või – hei, ma tean, et Sa ei usu – olnud Maison kursuste külalisteks mistahes eelneval ajal.
Jah – need kohtumised on teile avatud, need on teile tasuta!

Mida on vaja teha, et see kingitus saada?

Maison koolitajad teavad, mida tähendab oma ettevõtte rajamine, selles esimeste arglike sammude astumine, konkurents, pettumused, esimesed võidud, tunne et Sind ei mõisteta, segadus ja kõik muu, mis käib oma tee muutmise/iga suure muutuse juurde elus. Aga meil on olnud ka suuri võite ja tänaseks saavutatud stabiilsus ning kindlustunne. Ka Sina väärid seda viimast.

Me tahame Sind selles toetada ja anda oma kogemusi, et Sa ei peaks kordama meie vigu vaid saaksid rahulikult keskenduda enda omadele.

Maison kursusel osaleja

Sul ei ole vaja teha muud kui jälgida kohtumiste kava oma kursuse Moodle kavas.

Koolitusele tulija

Kas suudad endale andestada, kui jätad praegu otsustamata? Küsi lisa ja tee samm iseseisvuse ja vabaduse poole.

Kursuse edukas läbinu

Sa tead, kuhu liigud. Sa tead, et koos suudame rohkem. Sa tead seda rohelist nuppu all nurgas…

Maison võtab avasüli ja tänulikuna vastu oma kunagised kursandid – teie kogemus on hindamatu neile, kes alustavad täna. Kõhklejatele – nagu ikka ja nagu kursusel korratud – iga teekond algab mingist sammust. See tuleb aga ära teha…


Kunagi alustasime ka meie oma esimesest unistusest ja kõhklusest:

II sammas ehk sügisene miljardiralli
ada väikeettevõtluse keskkonnaanalüüsi ja üldise majandusmaailma ülevaatega, miks järjest ähvardavam näib, kuid …
3 küsimust, mis aitavad Sul määratleda oma brändi identiteeti
Tegelikult tuleks iga ettevõtte kaubamärki illustreerida, vastates järgmisele kolmele küsimusele (vt ka …
SWOT – mis see on
Kas Sa näed siin lugu sellest, et puudu on klientidest, rahast, ideedest, …
Paul
Maison koolitustel ettevõtlikele aitab Paul näha, et numbrid pole Su vaenlased vaid …

Paul

Paul ei ole Paul. Paul on nähtus. Nagu vikerkaar, mida silmitsedes ei saa aru, milline toon on peamine ja milline sinu lemmik. Usume, et tema 10 000 õpilast erinevatest kõrgkoolidest rahunevad – isegi aastaid Pauliga lähedalt suheldes jäävad need vikerkaare värvid üksteisesse sulanduvateks ja mitte puhasteks ühe nimetajaga toonideks, vaid pidevalt edasi muutuvaks kaleidoskoobiks, mida ette aimata on võimatu, kuid mis vastupandamatult kisub uurima, milline on järgmine kombinatsioon.

Pauliga ei ole kunagi igav – kui te ei tea täpselt, kuidas tekib vikerkaar või nt mis asi on valgustusaja algul leiutatud kaleidoskoop, hakkaks ta teile rõõmsalt ja rahulikult selgitama nende asjade füüsikat, mehaanikat, ajalugu, filosoofilist mõju ja etümoloogiat. Sama on ka Pauli ja numbritega – nende kokku-lahku sättimise kõrval leiate ennast maksunduse tunnis või, oh õudu, äriplaani Exceli tabelitega maadeldes, aeg-ajalt Urantia püüdmatutest sügavustest või antiikaja inimeste mõtetest. Lisaks uurivale vaimule on Paul vapper jalgrattur, osaleb mitmetes innovatsiooni ja tulevikutehnoloogiate mõttegruppides, harib pidevalt ennast ja teisi.

Paul Tammert: ärikoolitus ei ole täiuslik numbriteta

Numbrid armastavad Pauli ja Paul paneb teid numbreid austama

Maison koolitused

Rääkida Paulile meeldib – uurige tema lugematuid kirjutisi Vikipeedias, mis selgitavad muidu ulmena tunduvaid rahasüsteeme, tuleviku stsenaariume, inimeste suhtlemist kauba ja väärtuse maailmas. Teistele meeldib Pauli kuulata ja ta on oodatud külaline Maison Mentorklubis, Eesti Rooma Klubis, YouTube kanalitel. Pauli raamatuid loetakse nii õpilaste kui õpetlaste ringis. Veel üks teistmoodi asi, mis Pauli raamatutega kaasa käib – kui enamik kirjatsuradest püüavad sellega ka oma fiskaal-lohke tasandada, siis Pauli raamatud on tasuta. Kui küsite, maksab ta isegi saatmise eest. Miks küll? Paul arvab, et raha teenida tuleb teisi aidates ja toetades, talle antud tarkused on aga ühisvara.

Pole imestada, et see ühel 1. jaanuari hommikul sündinud leiutaja, filosoof, poliitik, õpetaja, lektor, kirjamees ja ennekõike üks paremaid maksunduse spetsialiste Eestis, on jäänud silma ja et teda on kutsutud olema Tark Mees Taskus Tiit Vähist kuni Parlamendini, linnavalitsustest kuni mitmete kõrgkoolideni (TTÜ’s, EBS’s, Sisekaitseakadeemia). Vaata lisaks Wikipediast.

Maison koolitustel ettevõtlikele aitab Paul näha, et numbrid pole Su vaenlased vaid kasulikud tegelased ja et nende taga peituv maailm on põnevik oma konkreetsuses ja ääretuses samal ajal.

Õppige numbritest lugu pidama
ja neist saavad teie ustavad abilised

Paul Tammerti tasuta e-raamatud leiad siit. Siin veel lisaks kursusi süvaõppeks.

Avarda silmaringi: ERK avalikud ettekanded 2021. Rahamajandus.
Paul Tammert
Alternatiivsed rahasüsteemid: Majandusmudel, rahasüsteem ja muutuste aeg.

Lemme

Maison koolitustel on hea meel, et Lemme oma tohutuid turunduse kogemusi just meie kaudu jagada on otsustanud. Kui tulete kursusele või ühinete Maison Mentorklubiga, siis Lemme on üks neist, kes jääb kindlasti kauaks meelde.

Paar isiklikku fakti – Lemme on sündinud Hobuse aastal ja tema “firmamärgiks” on maasikas. Mida need kaks meile räägivad?

Hobune on kena välimusega, oskab maitsekalt riietuda, armastab etendusi ja kogunemisi, rahvast ja esinemisi. Sel aastal sündinu on taiplik ininmeste tundja ja pühendunud teistele inimestele. Hobune on väsimatu töörügaja ja sageli mitmes suunas, sest ta on mitmekülgselt andekas.

Lemme lemmik ja tema enda märk on värviline, mahlane, hästi lõhnav ja isegi hullutav maasikas. Jah, ja see ongi Maison koolituste turunduse guru Lemme!

Pole imeks panna, et juba 1980date lõpul, kui vaba turg ja enese “turule toomine” olid siinkandis veel tundmatud teadused, leidis Lemme võimaluse ennast sel alal koolitama asuda. Ebatavalise oli ka 1990date suure kriis ajal harida end kallites ärikoolides. Lemme sai sellega hakkama. Pere ja pingelise töö kõrvalt. Töökogemust lihvis ta isikliku tööstuse üles ehitamise aja rahvusvahelise kaubanduse alal tegutsedes. Tema kogemusi kasutasid kohalikud suurimad meediakontsernid, kus ta koolitas ja juhtis reklaami-tiime. Kõige selle niigi usukumatu juures ei suutnud tema sõbrad ära imestada (ja see kestab), kuidas jätkus aega ja väsimatut energiat hoolida ja hoolitseda kõigi nende eest, kes olid tema ümber. Lemme praktiline positiivsus ja rõõmsameelne tegutsemistahe on see, mille ta toob ka oma kursantide ja koosmõtlejateni. Lemme on rakett, mis viib teie unistused oma ettevõttest uuele tasemele.

Turundus
on lahe!

Lemmelt õpite, kuidas korraldada oma alustava ettevõtte müügitöö, selle strateegiline planeerimine, kuidas organiseerida ja administreerida oma kohalolu suurel turul väikeste vahenditega, kuidas suhtuda ettevõtte alustamisse kui ajalisse ja tulemuslikku projekti, kuidas koolitada välja oma abilised, kuidas säilitada usk ja positiivsus.

Ja seda kõike oma parimad küljed välja tuues, ilma koormava IT ja tehnika abita.

Paljude suurte brändide taga, mida näete täna Eestis, on olnud Lemme Leima.
Maison koolitused

„Olen terve elu uskunud ja ka selles suunas tegutsenud, et lahendamatuid olukordi pole olemas, et inimesed on pigem head ning alati otsinud lahendusi, kuidas „saaks“ , mitte otsinud põhjendusi kuidas „ei saaks“.

Nii ütleb iseenda kohta naine, kes oskab olla nii naabriplika kui suurilma daam,
kelle hobideks on klassikaline tants, õmblemine, lugemine ja reisimine
ja kes täna on siin, et aidata Sinul saavutada oma elustiili ettevõte
tehes seda, mida Sulle meeldib teha ja olles see, kes Sa tahad olla.

Lemme Leima juhib igapäevaselt turundusettevõtet Magna Labor .

Kolistame natuke alustava väike-ettevõtluse tagatoas ja teeme kevadise suurpuhastuse Sinu ettevõtte ühele näole – kodulehele.

Selge on see, et ettevõtlus on kolinud internetti ja digimaailma alates raamatupidamisest, materjalide tellimisest, laoarvestusest, tiimi kommunikatsioonist kuni jah, oma näo esitlemiseni avatud publikule, kellede ses, Sa loodad, seiklevad ka Sinu tulevased ideaalsed kliendid. Vähe on neid ettevõtteid, mis saavad endale veel lubada luksust elada vaid isikliku juhusliku suhtluse ja omaküla kuulsuse peal. Internet on siin et jääda, kui just ei juhtu… Ei ei ei.

Möödas on ajad, kui Sa pidid ise looma oma kodulehe st õppima ära koodide kirjutamise ja keele, mida ei räägita, kuid milles kirjutatakse kogu digimaailm. See polnud ega saa olema suhtluskeel kõigile mis tähendab, et kodulehe loomine oli eriline oskus, selle eest tuli maksta ja mitte vähe. Ka täna palgatakse professionaale ettevõtte nägu siluma, kuid nüüd on see pigem valik arengus mitte enam hädavajadus alustajale.

Kellegi palkamise valiku aluseks on ressursside mõistlik jagamine ettevõttes st igaüks tehku seda, mis:
– tal paremini välja tuleb,
– mis kokkuvõttes sisse toob, mitte välja ei vii ja mis
– laseb Sinul tegelda sellega, millega mitte keegi teine Sinu ettevõttes tegeleda ei saa.

Kui Sinu ettevõtte kava on nüüd kasvanud küpsuseni, kus oleks vaja natuke ennast ja seda vaimustavat ideed läbi kodulehe näidata (jah, see eelneb ettevõtte registreerimisele) või siis teha esimesi näpuharjutusi, on pakkumisi ilmselt kuhjas. Kasutan ise juba terve dekaadi WordPress teenust – see pole paha ja mulle meeldib, et pakett, mille ostad on aasta kaupa vahetatav. Iga ettevõtte arengus on tõuse ja mõõnu, seega on juhitav püsikulu, mis reeglina pole küll suur, dünaamikale kasuks. Muutub see, kui intensiivset teavitust vajad, st mis ülesannet koduleht parasjagu ja millise rõhuga kannab. Kui palkad kellegi teise oma kodulehte haldama, arvesta ikkagi sellega, et ka Sina pead mõned trikid ära ja üle õppima enne kui Sinu ettevõttest saab tõeline marketingi ja reklaaminduse avamere kapten – Sa pead suutma vähemalt niipalju seda hiljem hallata, et saad teha parandusi tekstides ja jälgida vajadusel auditooriumi reaktsioone.

Ostan majutuse Veebimajutus.ee (vali oma lemmik, see pole tasulise reklaami leht vaid mõnede võimaluste tutvustus), sealt saan ka soovitud lõpuga e-meilid – töötab kui kellavärk. Kodulehe malle pakub nüüd juba ka FB/Insta ja paljud eraldi platvormid. Uuri, tee valik, hakka nokitsema. Üks uus võimalus, mida ise kaaluksin, on inPixio komplektis. Neil on lihtne ja loogiline ülesehitus, palju võimalusi kodulehe atraktiivseks ja köitvaks muutmisel. Tõsi, see pole kõige odavam, kuid kindlasti üks neist, mis intensiivselt areneb keeristormilisel digipakkumiste turul. Pealegi – aja kokkuhoid on sageli olulisem kui 5-10€ kuus (just nii suured on hindade kõikumised).

Kodulehtede mallid pakuvad tänapäeval nii professionaalset kujundust, SEO (search engine optimization) liideseid ja kõiki mõõdikuid, mida Sa oma turunduse planeerimisel vajad, nett on täis nii näiteid kui näidiseid, pilte, videosid ja üldse kõike, mida võiksid oma ettevõtte tutvustamisel vajada. Seega on Sinu koduehe ettevalmistuse juures töötanud juba terve suur brigaad tõelisi proffe ning Sa saad kasutada juba peaaegu valmis põhju. Tore on ka see, et see kõik ei maksa enam üldse palju, tegelikult vähe kui SA kulutad igas kuus oma hommikukohvile.

No nii, aga kui kõik on odav, lihtne ja kättesaadav, siis tekib ju uus probleem – see on odav, lihtne ja kättesaadav ka kõigile teistele sh Sinu konkurentidele!!! Kuidas peaksid selles ääretus professionaalse välimusega kodulehtede meres just Sina ja Sinu vaimustav äri silma paistma, meelde jääma, ära tuntav olema ja lõpuks tellimust tegema kutsuma?

Tundub, et oleme tegelikult sattunud vihma käest räästa alla ehk siis probleemide lahendamine on kergitanud lihtsalt uued probleemid ja vajaduse nende lahendus natuke teise nurga alt vaadata.

Tegelikult on see siiski hea uudis – mida vähem pead Sa pusima tehnilise osaga, seda rohkem aega ja vabadust jääb oma kodulehe loovaks ja isikupäraseks kujundamiseks. Kui see on Sinu (teie) firma, siis see peab olema ju Sinu (teie) nägu. Kuula proffe, loe ajakohast kirjandust, tunne huvi, mis ümbritsevas toimub ja millised on trendid kuid kujunda oma ettevõtte nägu siiski enesekohaseks ja Sinu pakutava omapära peegeldavaks.


Mõned põhimõtted meeldetuletuseks: 

 1. Koduleht on koht, kus tutvustad nii seda, mis oled täna (missioon) kui seda, kuhu oled teel (visioon). Püüa need selgesti sõnastada, eelkõige muidugi enda jaoks. Kuid ka Sinu kliendil, koostööpartneril või investoril on vaja teada, kuhu me üheskoos parasjagu teel oleme.
 2. Kodulehe ja sotsmeedia vahe (nt FB) on selles, et koduleht tutvustab Sinu poolt pakutava põhialuseid (nii seda, mida teed kui seda, mida millest hoidud) ja firmat – kes on tiimis, mida teevad, kuidas potentsiaalse kliendi elu sellest muutub, kuidas eristud teistest pakkujatest ja mis õigustab Sinu küsitud hinda. Ära ole selles liialt tagasihoidlik (ei, nad ei taipa ise kui Sa ei ütle), kuid ole aus – tuues esile Sinu tänased nõrkused näitad vaid, et oled teadlik ja töötad veelgi paremaks saamise suunas. See loob kindlust ja usaldust.
 3. Ära karda vajadusel alustada ühelt lehelt. Anna asjadele aega kasvada, küpseda ja sobituda just nende küsimuste vastamiseks, mida Sinu ideaalsed kliendid vajavad. Me ei pea tahtma kõiki oma kundedeks, me tahame neid, kellest kasvavad just nimelt meie kliendid, meie kogukond. Nemad veenavad ka uusi tulijaid, Sinu sõnum on selgem ja kuuldavam.
 4. Ühelehelisele alustavale kodulehele saad koheselt lisada kas sotsmeedia sisu kiireteks muutuvateks ja dünaamilisteks teadeteks või nn landing page/ sihtlehed – need on puhtalt müügi suunamiseks, kodulehele lisa vaid lingid ja viited.
 5. Ära unusta, et sotsmeedia alla käib ka YouTube. Kui oled juba teinud mõned videod, siis nende üleslaadimisel on kahekordne mõte – nii levivad need veel ühe kanali kaudu (kui Sa ei unusta märksõnu ja selgitust) ning enamik kodulehtede jaoks on YouTube link palju sõbralikum video jagamise vorm kui otse üles laadimine (isegi internet võib täis saada ja see tekitab uusi kulutusi ning tüli, YouTube on aga tasuta!).
 6. Katseta, proovi, ära jää seisma, kuid kuluta oma ressursse vastavalt võimalustele. Uskuge, start-up või ettevõtte uuendaja läbipõlemine ei ole müüdid. Tee endale plaanur, katseta erinevaid kombinatsioone ja jälgi, milline on tulemus nii Sinu ettevõtte tuntuse kui ka tellimuste/ müügitulu osas. Selge, et asjad võtavad aega ning tulemused ei selgu alati kohe. kuid mingeid trende märkad ometi. Lihtne on alustada enne vdeote tegemist nt hääl-pilt kominatsiooniga.
 7. Tehniline osa on raske, Sa ei tea, kust alustada? Nett on täis õpetusi nii tekstina kui videotes. Kui eelistad pigem kiiret praktilist ja omakeelset õpet, aitavad vastavad kursused. Maison koolituste suvekool pühendab sellele osale terve seeria – jälgi teateid ja ole kohal. Vaata ka Maison tasuta FB Live koolitusi, mis neile teemadele on pühendatud.
 8. Kui Sa pole kindel, kas Sinu sõnumid jõuavad ikka loodetud viisil lugejani või on turundusmeres leitavad, palu sõpradel/tuttavatel teha mõned testid ja vaadata Sinu tulemust. Ei, see pole hea strateegia, oma tutvuskonnas mitte reklaamida ennast – kui nemad, kes muudes mõtetes on Sinu kogukond, ei näe Su ettevõttes mõtet ja iva, siis miks peaksid pärisvõõrad sellest huvituma ja oma raha Sulle tooma?
 9. Kui alles otsid oma õiget nägu ja pole päris kindel, mis kodulehel töötab, mis on vajalik ja mis mitte, hoia see lihtne ja paindlik, ära kuluta lehe loomisele enne mahukaid ressursse (alates ajast) kui ei ole tekkinud nägemus lõpptulemusest. Pea meeles, et ka siis, kui kõik on “valmis” hakkab see taas muutuma – selline ongi 21. sajand.

Head katsetamist teadmises, et tehtud tegu, ka esimene arglik samm, on parem kui täiuslik unistus!

Sotsmeedia on igale seal ettevõtjana alustajale algul paras peavalu:

 • millest rääkida?
 • kust ma saan materjali?
 • mis siis, kui ma ei meeldi neile?
 • mis siis, kui mõni tuttav näeb ja naerab?
 • ma ei õpi seda kunagi ära jne.

Maison FB Live esitluste juurde olen vahel lubanud lisada ka neid materjale, mida tavapäraselt saavad vaid kursustel osalejad. Nii ka seekord. Miks? Lootuses, et Maison kanalite jälgimine ei ole Sulle vaid meelelahutus vaid et Sa tõesti püüad, tahad ja teed. Teed neid samme loomaks oma unistuste elustiili (vt Elu ratas) ja ehitades üles ettevõtlust, mis annab hingerahu Sulle ja lähedastele. Jah, selle üheks osaks on sissetulek, aga ka enesetunne teostusest, sõpruskond, mis jagab Su vaateid, tunnustab ja toetab, pere, millesse kuulud ja mida suudad Sina täiendada oma tegemistega. Hea ettevõtlus, see ongi see elu, mida Sa elada unistad, mitte lihtsalt “raha teenimine”.

Leia siit oma sotsiaalmeedia plaanur (ingl.k. planner):

Nüüd trüki see välja – kõige parem kui saaksid seda teha A3 formaadis. Muuda kas sammu või kirjeldusi vastavaks just Sinu ettevõtte vajadustega teades, et see plaanur on testitud tuhandeid kordi (jah) ja see tegelikult ka töötab. Pane tähele, et all paremas nurgas on igal kastil . Kasuta pliiatseid/stickereid ka selleks, et märkida, kuidas hindad (hiljem) oma esitlust – kolm valgusfoori värvi töötavad siin suurepäraselt. A3 lehele saad märkida ka kommentaarid valitud värvile. Kuhu selline suur leht panna? Kleebi see seinale oma töökohas.

Ja veel üks hindamatu nõuanne:

Ühte tüüpi postitused tee valmis korraga. Postitamise aega saad alguses jagada vastavalt plaanile, varsti õpetad neid juhtima mõne lihtsa programmi. Kui Pegasus juba korra Su õuel kappab, ei tohi teda minema lasta. Pealegi hoiab see tonni aega kokku.

Sinu eesmärkide seadmisel on abiks suurema pildi nägemine ja oma ressursside jagamine moel, mis annab piisava tempo. Liigne kiirustamine, olulistest sammudest üle hüppamine kurnab nii Sind kui Su võrgustikku. “Aja maha võtmine” võtab sageli ka Su enda rajalt maha. Olen seda kursantide juures liiga sageli näinud – geniaalsus kaob muudesse tegemistesse, fookus hajub argiaskeldustes, mistahes perioodi lõpuks on tegelikult tühjad peod, kuigi “tehtud” on ju ühte ja teist. Minu “õpikud” on kirjutatud mu enda vigade valusa tindiga, Sina võid teha paremini, teha targemini, teha mõtestatumalt. Me ei saa tagasi ühtegi päeva oma elust, mitte tundigi.

Mida siis teha? Alustada ja TEHA just sellest päevast, tunnist, nüüd! Mõtestatult.

Mida teha? Vt veelkord Maison Live esitlusi ja uuri nende juured käivaid lisalehti. FB Grupi liikmed saavad hooaja lõpus oma “töövihiku” – ole osaline. Lisaks ja boonuseks kokkuvõte planeerimisest oma ettevõtte ehitamisel või selle eduka(ma)ks lihvimisel.

Plaanur ehk Sinu plaanide abimees

Mida peaks plaanur(id) sisaldama? Kõigepealt – planeerijad peaksid olema läbiv mõttemall kogu Su tegevuse reastamises. Sa ei reastagi? Siis tagasi algusse… või palgatööle, kus keegi teine reastab kõik Sinu eest ja palju mõtelda, eriti vastutada pole vajagi.

Ülemplaan peaks olema Sinu Äriplaan koos selle juurde kuuluvate lisadega, mis kirjeldavad mitte mingit Exceli tabelit üksi tühjal väljal seismas, vaid osana Sinu elust, Sinu elu plaanidest ja nende teostumise teedest (vt ülevalpool). Alusta üldisest skeemist ja liigu siis detailidesse. Selle juurde käib ka Finantsosa koos kõigi kelladega. Finantsosa täitmine ei ole mõttetu tüütus ja kellegi kiusamiseks. Need, kes on selle koos Word selgitusega läbi teinud on kinnitanud ühest suust, et nüüd, kui mõtteuidud numbritesse pandud, hakkab idee ja selle teostus kuju võtma. Kuidas? Tule kursustele, räägime :).

Mida plaanur veel teeb?

Aa, tänan küsimast! Ta teeb ka seda – on vaikne, aga paindumatu tulemuste mõõtja. Kui oled seadnud endale eesmärgid, pannud paika sammud, mida mööda liikuma hakkad, lubaduse midagi ÄRA teha, siis oma mistahes taseme planeerijaga konsulteerides näed, kuhu oled jõudnud.

Punaseid on rohkem kui rohelisi? Ära karista ennast. Otsi üles juurpõhjus, miks Su unistused ei jõua peast või paberist kaugemale. Alusta taas sellest, millele pöörad elus tähelepanu, millega iga päev tegeled ja mis see on, mis on Sinu elu tegelikus fookuses. Kui see on see, mille poole püüdled ka unistustes, ehita selle ümber ka oma Exceli plaan ja kõik muud suurplaani abimehed.

Jaksu Sulle oma unistuste teoks tegemisel!

Kohtumiseni edukate ringis.

Pakkumine, mis toob kliendi

Kui küsida ettevõtjatelt, et mis on hea või eriline pakkumine, siis liiga sageli on esimeseks vastuseks “allahindlusega” või “soodustusega” pakkumine oma tootele või teenusele. Kui hea pakkumine on madalama hinnaga kaup, siis mis on väga hea pakkumine? Veel madalama hinnaga kaup?

Hinnakõigutamisi kasutatakse laialdaselt ja neil on oma koht kaubanduses – tähelepanu tõmbamiseks, kas uute või juba kulutusi teinud klientide premeerimiseks, kaubavarude vähendamiseks jm. On suur vahe, kas see on planeeritud kui pikalt ette vaatav strateegia või ühekordne üllatus ja oma muude huvide realiseerimine? Muidugi, turu survena võibki see olla nutikas , kui on ette näha, et mistahes põhjusel selle kaubagrupi väärtus väheneb tulevikus veelgi või on turustamisel/hoidmisel tõrkeid.

Aga tagasi alustava või areneva ettevõtte tavapakkumiste juurde. Maison koolitustel õpime, et eriliseks teeb pakkumise mitte konkurentidest madalam hind vaid vastupidi – erilise väärtuse pakkumine, mida kliendid ka vääriliselt hinnata võtavad. Kuidas panna kokku selline väärtus, mida ei ole piinlik pakkuda, millele võime julgesti garantii anda (ka nt 100% raha tagasi) ja mille eest ollakse vääriliselt tasuma?

Hind näitab sageli nii seda, kui palju turg on valmis ajas ja kohas selle kauba eest maksma kui ka seda, kuidas pakkuja ise hindab oma pakkumist.

Eripakkumine

Hind ≠ väärtus. Väärtus on kujuteldav mitte tegelik suurus ja selle kujutluse loomine ongi pakkuja töö. Bränd – pakkumiste kuvandi kokkuvõte.

Tunne oma klienti ja tema vajadusi

Kliendid küsivad seda, mida nad oskavad küsida ja see toetub nende eelnevale teadmisele nii Sinust, Sinu kaubast kui sellest, kuidas seda kasutada saab. Sinu ülesanne on leida üles, see, mis on takistuseks, probleemiks,või mis võiks viia Sinu kliendi uuele tasemele.

Liiga paljude äriplaanide sisu ja vorm

Liiga paljud äriplaanid seletavad kogu kavandatavat tuleviku-operatsiooni “mina/meie” vaates – mida meil pakkuda, mida me tahame, mida ma teen. Ka kunagi fantastiliselt turu seisukohalt täppi sihitud plaan kaotab oma fookuse ajas ja kohas. Edukas ettevõte liigub turuga kaasa, mitte ei oota, et klindid küpseksid vastavaks mina/meie ootustele.

Kellele: kes on Sinu oodatav/ideaalne klient/kliendid? Mida: mis see on, mida Sa oma klindile sisuliselt pakud? Ei, mitte selle asja nimi vaid selle mõju. Kuidas: kuidas muudab Sinu kaup kliendi elu/hakkamasaamist neljas kategoorias – tervis, finantsid, suhted, kirglik pühendumus?

Kust alustada konkreetse pakkumise koostamist?

Alusta praeguse olukorra hindamist lihtsast maatriksist. Kui see maatriks ise ennast ei taha täita, kasuta järgmist vana head nippi:
– leia 5 lähimat konkurenti
– analüüsi nende poolt pakutavat
– täida maatriksi osad
– moodusta neist lühike, selge ja lööv tekst
– kujunda see oma brändi iseloomustavaks

Kuidas ma tean, mida nad tahavad?

 1. Uuuri oma võimalike klientide tegelikku ja reaalset käitumist. Kuidas? Küsi neilt. E-poode võib toetada (CRM – customer relationship management tool), miski ei asenda inimestega tegelikku suhtlemist.
 2. Jaga oma kliendid kategooriatesse Sinu toote/teenuse kasutusloogikatele vastavalt. Ei, samas kohas elavad sama sissetulekuga inimesed ei mõtles sama moodi.
 3. Liitu ettevõtetna mõne sotsmedia kanaliga, eralda aega ja tahtmist, et olla kursis tegelikkusega
 4. Pea meeles, et turg on enamasti Sinust ees – inimesed liiguvad, loevad/kuulevad erinevaid võimalusi. Kuulates saad teada, mida teevad konkurendid, mis toimub maailmas, mis on trend.
 5. Jälgi, kes on liitunud Sinu FB/Insta või meili-listiga, kes on sealt lahkunud. Mis võiks neid ühendada?
 6. Ära püüa pakkuda kõigile midagi, vaid leia need, kellele pakud kõik vajaliku (ja natuke rohkem) – nad märkavad ja väärtsutavad seda.
 7. Rahulolev klient ei pruugi seda kuulutada, aga tuleb tagasi; rahulolematu külaline kuulutab seda 8-10 inimesele. Ja tema käitumist ei saa Sa enam juhtida.

Nüüd mine ja valluta maailm – kasvata oma müük järgmise kuuga kahekordseks,
et liikuda lähemale tegelik samm oma elustiili ettevõttele!

Eesmärgid

Eesmärgid ei ole ühesuguse kaaluga. Ka sellest räägime. Eesmärgi, mis teenib Sinu ettevõtlust kui elustiili, leidmiseks kasuta kaalumiseks järgmisi kriteeriume:

 • mulle meeldib seda teha
 • ma oskan seda teha
 • kui palju võtab see ressursse?
 • kui palju on võimalik sellelt tulu loota?
Eesmärgid 1

Vaata Maison FB Live koolitust ja saa teada, mis on “eesmärgid ja miks eesmärkide seadmine enne tegevusse sukeldumist nii oluline on.

Mis eristab eesmärke unistustest?

Eesmärgid 2

Eesmärgi seadmisel küsi endalt, kas see seatud siht teenib:

 • mind?
 • minu kliente?
 • minu potentsiaalsete klientide leidmist?

Kui see teenib minu väike-ettevõtte alustala – mind, siis kiika korraks ka oma Elu ringile – milline on minu ehitatava elu valmis mudel? Kuhu liigun? Mis on oluline? Ja ära alahinda “punktivõite”.

Kui Sinu eesmärkide hulgas on kas:
– oma äri käivitamine
– hobist elustiili kasvatamine
– oma ettevõtte suuna muutus või
– olemasoleva arendamine
võib Sinu lahendusi toovaks sammuks olla LIITUMINE MAISON KOOLITUSEGA.
Juba järgmisele, juba nüüd, tegeliku sammuna.

Kui Sa vaatad aasta pärast tagasi tänasele ja mõtled, et oh, oleks ju võinud… siis oled kaotanud aasta nii oma kui lähedaste elust. Oled kaotanud selle võrgustiku, need teadmised, selle info, mis aasta pärast vilju kannaksid ja Sind Sinu elustiilile lähemale tooksid.

Aga miks tasuline kursus, kui saab ka niisama? Kui Sa pole veel väsinud kiiretest ja odavatest lahendustest ja kui need on toonud Sind sinna, kus tahad ka aasta pärast olla, siis ongi vastus, et lisa pole vaja. Kui Sa aga oled leidnud ennast

 • mõtete pilves, kust õige teeotsani ei paista selget sihti,
 • kus kasumiarvutus ei näita valgust tunneli otsas,
 • kus, tundub, et maailm jookseb eest ja Sind on jäetud üksi,
 • kus oled saabud toetust, kuid ei oska seda mõistlikult Sinu eesmärke teenima panna

siis võib üks hea kogemustevahetus olla vajalikuks tõukeks.

%d bloggers like this: