Koostame Sinuga koos äriplaani, mis veenab ja töötab.


Oleme 2020-st tänaseni aidanud elule üle 60eduka äriplaani. Ole järgmine!


 • Sa oled valmis selle tee läbi käima, kuid ei tea kust alustada?
 • Sulle tundub, et 30-50 lehekülje kirjutamine on ülejõukäiv?
 • Kuuldes sõna Excel näed enda ees suurt tumedat seina? Bilanss ja kasum panevad põgenema?
 • Võib-olla oled sa juba läbinud mõne ärikoolituse, kuid tegelikku hästi ja ladusalt vormistatud äriplaani, mida esitada, ei tekkinud.
 • Võib-olla oled juhtinud mõnd ettevõtet, kuid oma praeguste lennukate ja ambitsioonikate ideede kirja panemine ei näi realistlik.

Luba, et muudame selle kõik mõnusaks loominguliseks teekonnaks!


>60 edukat juhendatud äriplaani viimase paari aasta jooksul annavad meile kindluse öelda, et ka sinu plaani vormistamine on mitte ainult võimalik vaid et see on vajalik harjutus Sulle oma enesekindluse ülesehitamiseks, oma klientide ja partnerite teavitamiseks ja veenmiseks.

Kui oled läbinud ettevõtluskoolituse või omad sellealast kogemust kuid äriplaan on jäänud mistahes põhjusel vormistamata, on Sul võimalus lõpetada ja viimistleda juhendatud äriplaan eksperdi abiga.
Tuuli Stewart

Tuuli Stewart on rahvusvahelise koolitusega ettevõtete arenguekspert ja ja 21. sajandi väikeettevõtluse ärinõustaja. Uskudes elukestva õppe vajadusse, on ta ikka olnud aktiivne õppija – neljakordne kõrgharidus, erinevad kursused ja kestvad mentorprogrammid.

Maison koolitused on rahvusvahelise kõrgema ärikoolitaja tasemega, Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner ja KÜSK arenguekspert.

Vaata, mida räägivad Maison kursustel käinud

Maison koolitus on teistsugune

Meie sihiks on sinu tulemus, sinu edu ja pika vaatega areng. me teame, mida tähendab praktikas oma äri üles ehitamine, selle arendamine muutuvates oludes, jätkuvuse hoidmine.
meie mentorid on maailmaklassiga praktikud, me oleme õppinud neilt ise tehes.
sellepärast maison koolitus töötab!

Luba, et lükkame Su ideed käima!

Töötukassa klient – alusta klõpsates siia

Anna endale võimalus ja registreeru nüüd!


Paindlik lähenemine

Oma äriplaani koostamisele saad läheneda ka sammsammuliselt:

 • Sul on olemas kõik oskused ja teadmised, vajad vaid head kuulikindlat äriplaani põhja koos eelvormindatud tabelite ja graafikutega, detailsete selgitustega stiilis „täida lüngad“. Laadi see alla veebipoest ja leia sellele lisamaterjal lühivideotena.
 • Sul on olemas äriplaan või selle mustand, kuid sul on vaja täpsustada või detailsemalt lahti kirjutada mingi osa sellest. Liitu meie mini kursustega, leia vastav teema Maison kanalitel või lihtsalt kirjuta, mida otsid: koolitus@maison.solutions
 • Oled oma ettevõtte/ühenduse asutaja või arendaja ja valmis süüvima sügavamalt äriplaani kui enesearengu ühte võimalusse. Meie äriplaani kursused kestavad 1 kuu, alustamiseks on hea aeg nüüd. Enamus materjale saad läbi töötada iseseisvalt, kohtumised juhendajaga 1-2 korda nädalas, kasutades selleks kõiki 21. sajandi võimalusi.

Kursusel:

Me vaatame sügavuti Sinu äri plaani sisse, otsime üles nii loogikavead kui uued võimalused, paneme jutu ja numbrid klappima.

Sulle on abiks Maison rahvusvaheline kogemus ja arenguekspertide võrgustik, mille taga on innovatsioon, teadus, kogemus ja tiimitöö.

Kavandame Sinu äriplaani, mis töötab ja millest on kohe tegelikkuses kasu. Vajadusel leiame just Sinu eriala eksperdi lisaks.

Kursuse tulem on vormistatud äriplaan koos selle vajalike lisadega.

Event image

Me anname oma töödele 100% garantii!

Kui oled esitanud investorile, arenduskeskusele või hindajale kõik vajalikud dokumendid nõutud korras, kuid Sinu Äriplaani ei peeta sel kujul piisavalt heaks, parandame koos kõik nõutu.

Koolieelse päikeselise pühapäeva veetsime kolleegidega juba 30 aastat tegutsenud MTÜ Lilleoru külalistena. Käime ja uudistame jätkuvalt häid ja toimivaid näiteid elu võimalikkusest Eestimaal.

Lilleoru on ilus ja imeline paik mitmes mõttes, kuid juba aastaid oleme imetlenud, kuidas näivalt väga spetsiifilise ja eeldatavasti kitsale ringile mõeldud teema ümber – ühe jooga haru õpetused ja praktikad on toodud siia külmale maale ning ongi leidnud oma auditooriumi – täpselt need inimesed kellele just täpselt seda vaja on olnud.

30 aastaga on ehitatud üles tugev võrgustik nii füüsiliselt kui vaimselt ja tasapisi ning teadlikult kogu aeg kasvatud, arenetud, uuenetud.

Nii nagu Lilleoru enda sümbol-lill kasvab välja selle südamikust nii on ka selle tuumidee ümber ehitatud mitmesuguseid tegevusi, sealhulgas kursused täiskasvanutele ja kool lastele.

Lilleoru ideed teenitavad 2 eraldiseisvat kuid ometigi ühendatud juriidilise tegutsemise vormi – MTÜ ja OÜ. Oma äriplaani kursustel ja mentoritena tegutsedes küsime vahel ka, et miks just selline tegutsemise vorm?

See küsimus tundub enamasti üllatav, kuid mõelge korraks.

Mis on MTÜ seadusjärgne eesmärk ja kohus?

Kasumit teenida. Kasum on teadupärast tulude ja kulude vahe. Seega tuleb sisse tuua rohkem kui välj anda.

Seda reguleeriva seaduse p 1. Ütleb:

Mittetulundusühing on isikute vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks või põhitegevuseks ei või olla majandustegevuse kaudu tulu saamine.

Need ei ole ainsad võimalused kas hobiliseks tegutsemiseks või alternatiiviks palgatööle. Vaata lähemalt ettevõtlusvormide võrdlust.

Lisaks neile on eraldiseisev ühendus sihtasutus.   Seaduse p (1):

Sihtasutus on eraõiguslik juriidiline isik, millel ei ole liikmeid ning mis on loodud vara valitsemiseks ja kasutamiseks põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

Mis saab siis, kui ettevõtte ei suuda oma ülesannet täita ja kasumit teenida? See likvideeritakse seaduses ettenähtud korra järgi. Mis saab siis, kui tulu mitte teenida tohtiv ühendus seda 1 päeval siiski teha tahab? Siin tulebki üle vaadata oma tegevusplaan ja kaugemad sihid ning võib olla tõepoolest toimetada 2 erineva tegutsemis vormina, nagu eespool kirjeldatud juhtumil. Need 2 ühendust võivad olla sõbralikud partnerid, kasutada üksteise ressursse, sealhulgas inimesi, vara, hooneid, maad. Muidugi seaduses ettenähtud korras, nagu partnerite vahel ikka.

Viimastel aastatel ongi meie enda praktikas sagenenud juhtumid, kus ettevõtlusena asutatud organisatsioon peaks, kui oleme hinnanud reaalset olukorda ja praeguseks tekkinud perspektiive, oma tegutsemisvormi üle vaatama. Elu on teadupärast muutumine ja muutused ning nendega kaasa minemine õige terve osa meie enda elust.

Kui sa ei tea päris täpselt, missuguse tegutsemise vormiga alustada või kas sinu praegune vorm vajaks üle vaatamist, võta ühendust Maison mentoritega - vaatame üle, hindame võimalusi ja vajadusi, läheme uude hooaega kindlama sammuga. 

Maison on viimase 2 kovidi-järgse aastaga aidanud luua >60 eduka äriplaani või tegevuskava, meie kliendid on saanud soovitud toetused arenguks.

Ükskõik millise tegutsemise vormi sa oma ideele ka valid, ühendavad neid Ü-sid põhitõed, mis teevad selle idee kandvaks ja jätkuvaks – mis, kellele, kuidas?:

1) Mis see on, mida sa pakud?

Tundub täiesti triviaalne küsimus kuid ka paljude tugevate organisatsioonide puhul jäädakse vahel kippus jälle sõnastamisega. Liigub aeg, muutub sinu auditoorium, muutuvad teostajad, muutub kasutatav sõnavara – oma strateegiliste sihtide ehk visiooni sõnastamine ja ümber sõnastamine on vajalik niimoodi organisatsiooniga, selle töötajatele kui sinu sihtrühmale.

2) Kellele seda vaja on?

Mis on sul tühemik või vajadus, mida sinu teenus või toode katab? Kui suudad selle endale sõnastada, tead palju täpsemini, kust oma potentsiaalseid kliente otsima hakata. Kui oskad selle sõnastada auditooriumile, jäävad sind kuulama need, keda see kõnetab. Ammu möödas aeg, kus püüdsime tühje „laike“.

3) Kuidas jõuab sinu idee selle kasutaja käsutusse?

See küsimus sisaldab endas terve komplekti küsimusi alates sellest, kes ja kus ideed teostama hakkavad, millised on järgnevad sammud, et tagada areng ja püsivus, millised on olemasolevad ressursid ja kuidas neid juurde hankida, kuidas maandada riskid ja tulla välja keerulistest olukordadest.

Olles vastanud neile küsimustele saabki kujundada vastuse, et missugust Ü-d see idee tegelikult vajab. Praegune otsus ei lõika ära muutusi tulevikus, kuid paneb paika loodava Ü põhisisu – kas tegemist on ärilise ettevõtlusega või maailma päästmisega mingis sektoris. Kumbki vastus ei välista seejuures teise komponendi olemasolu. Tegelikult peaksidki nad koos käima. Oluline otsus on see, millele pannakse põhirõhk.

Lilleoru – ühe eesti eduka MTÜ südamik linnuvaates. Unistusest sai idee, ideest tegelikkus. Lisaks on hoonete kompleks toitlustuseks, õppimiseks ja õpetamiseks, mitmesugusteks kogunemisteks, arenguks ja loomiseks.

Uus hooaeg on alanud. uued uudised, kasulikud pakkumised ja mõnusad üllatused on tulemas neile, kes liituvad lugejaks ja ühinevad meie FB grupiga.

Join 147 other subscribers
 • Sul on ideed, kuid raskusi äriplaani selge ja arusaadava vormistamisega?
 • Oled läbinud kuskil mujal koolituse, kuid äriplaanini ei jõudnud või see ei saanud loodetud investeeringut?
 • Kardad, et muutus ettevõttes viib leiva laualt? Sa ei tea, kuidas kalkuleerida muutuste riske?
 • Otsid uut nišši, aga ei tea, kuidas see paika panna? Mis on see, mis müüb; kes on Sinu sihtgrupp?
 • Kardad, et konkurents on juba turu fikseerinud ja Sinu rong on läinud?

Kui Sinu äriplaan ei ole millegipärast kaante vahele jõudnud, kuid oled valmis andma hoogu oma ettevõtlusele alternatiivina allapoole oma võimete palgatööle, oled õiges kohas.

Astu paati ja vormistame Sinu äriplaani üheskoos. Kui pühendud üheks kuuks oma ärile vundamendi ladumisele, tekib Sulle kursuse lõpuks korrektne investorile või ettevõtlustoetuse pakkujale esitatav plaan.

professional craftsman sketching new project on paper

Kursus, millel on kindel ja selge praktiline tulemus – analüüsitud ja vormistatud äriplaan, mida aktsepteerivad eesti investorid ja toetuste pakkujad.

Vaata, mida on arvanud kursuse läbinud:

Alustame siit

Täiskursus sisaldab juba nii tekstiilist kui finantsosa, selle juurde kuuluvad kõik mis tahes vormis (sh tekstid, videod, individuaalsed ja grupi kohtumised, nõustamine).

Kasutame õppes kõiki 21. sajandi võimalusi, sh: e-õppe erinevad vormid – kuulamine, vaatamine, kirjutamine, võrdlus, analüüs. Oluline rõhk on juhendatud iseseisval tööl, sest valmistame Sind ette ETTEVÕTLUSEKS, kus pead ise hakkama saama nii planeerimise, enese turul nähtavaks tegemise kui ettevõtte tegevuste juhtimise ja jätkuvusega.

Meie koostööd Sinu äriplaani koostamisel toetavad:

 • kohtumised, konsultatsioonid selgitusteks ja täpsustusteks – grupi- ja individuaaltöö – vorm paindlik
 • abistavad mallid
 • näidised edukatest plaanidest
 • videod, mis selgitavad lahti üksikuid teemasid
 • individuaalsed intervjuud ja arutlused, et tuunida just Sinu plaani
 • võimalus individuaalselt töötada ja lisa küsida, kui vajad teistsugust ajakava
 • kirjalik, salvestatud või suuline suhtlemine juhendajaga

Sinu äriplaani valmimist jälgib algusest lõpuni ekspert, suunab ja annab valikuid mõtiskluseks, toetab vajaliku lisamaterjaliga, aitab vormistamisel.

Kursuse pikkus 1 kuu, pikendame erijuhtudel.

Kursuse maht 64h (h=akadeemiline tund ehk 45 min), sellest pool iseseisev töö. Seega ole valmis tõsiseks tööks.

Kursusele eelneb kas kirjalik või suuline intervjuu tellijaga vajaduste ja võimaluste selgitamiseks. Kursuse kogumaht sõltub koolitatava(te) eesmärkidest ja eelnevast ettevalmistusest.

TÖÖTUKASSA KLIENT: https://www.tootukassa.ee/et/koolitused >> Maison Solutions

Leia õige kursus ja registreeru.

Töötukassa klientidel on lisaks vajalik kooskõlastus oma kassa-poolse konsultandiga kursuse vajaduse ja rahastuse kinnitamiseks.

Sinu vormistatud äriplaan on selge ja veenev. Selles on tabelid ja graafikud, mis näitavad, kuidas Sinu idee valitud turusektoris kasumlikuks osutub.

Kohtumiste graafiku sätime paika esimesel kohtumisel. Kontakttunnid on väga soovituslikud parima dialoogi saavutamiseks.

Maison koolitused on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner, Tuuli Stewart rahvusvaheliselt tunnustatud arenguekspert, KÜSK soovitatud ekspert, EBS mentor. 

crop woman taking notes while working on laptop

Kõik Maison koolitused on suunatud elumuutusele – töötuse ennetamisele, suunamuutusele tööelus, tööotsingute tõhustamiseks ja oma ettevõtte alustamisele või arendamisele.

Pane tähele!

Kursuse läbinutel on õigus nii kursuse jooksul kui aasta jooksul peale kursuse lõppemist osaleda tasuta Maison õppepäevadel, saada Maison mini- ja järelkoolituste erihindu, kasutada Maison mentorprogrammi võimalusi ja soodustusi.

Maison koolitustel osalenule kursuse SOODUSPILET. St, et kui oled läbinud Maison mistahes kursuse ja soovid nüüd vormistada ka äriplaani, võta ühendust – räägime läbi.

Vormistatud äriplaan on midagi sellist
Äriplaani alusfailid leiad siit

Join 147 other subscribers

Ühinedes Maison FB lehega oled sündmustega alati kursis ja ükski hea pakkumine või meeldetuletus ei libise Sinust mööda

Lisaks igapäevasele MTÜ-de individuaalsele nõustamisele oleme loonud eraldi sarja uutele liitujatele, et juba arengus olevate MTÜ-de kõrval õppida ja julgust koguda. Meie juhendatavatel MTÜ-del on reaalsed ja kogukonnas märgatavad tulemused. Mõned neist:

Maison turbokoolituste MTÜdele suunatud sarja peamine sisu on:

 • oma organisatsiooni tugevdamine
 • kogukonnas nähtavuse parandamine
 • vabatahtlike kaasamine
 • fondidele tõhusamate taotluste esitamine

MTÜ peamiseks ressursiks jääb kogukond, selles olevad riiklikud, ärilised ja vabatahtlikud struktuurid ning muidugi inimesed.
Turbokursustel tutvustame ka uusi programme, võimalusi pikemateks projektideks, aitame küsida rahvusvahelisi toetusi. Viimane eeldab ka taotlejate paremat ettevalmistust.

Ettevalmistusega alustamiseks vali oma arenguks sobivaid õppematerjalid või töövahendid:

Valmistudes arenguhüppeks või suuremateks muutusteks pea nõu konsultandiga. Kalendris saad pakkuda ka aja oma ühenduse grupiseminariks:

Miks turbo?

Selle nime ja ka formaadi on tekitanud koolitustel osalejad ise – eksperdi juurde tullakse sageli viimasel hetkel ja siis ei jäägi muud üle kui nö turbo taha panna.

Välk ja pauk on formaat paremaks suhtlemiseks nendega, kes näevad oma ideele kogukonda rikastavat tulevikku ning on valmis ise arenema selleks, et MTÜsse pandud töö, aeg ja vaev oleksid rakendatud võimalikult efektiivselt ning et see tegevus oleks nauditav ja ellu uusi värve toov, mitte „veel üks palgata töökoht“.


Vahel kui meil toimub veebikohtumine mõne eduka ühinguga, kutsume ka sind osalema. Miks, kui sa ei ole veel arengu otsust teinud ega selleks projekti või arengukava kirjutanud?

2 põhjust:

 • Pakutavad teadmised ja nipid võivad olla kasulikud mitte ainult projekti, tegevuskava või taotluse koostamisel vaid ka oma igapäevaste tegevuste korrastamisel.
 • Mitte miski ei takista sind alustama oma projektiga nüüd ja täna – lükka muutus käima! Ära seo oma elu takistustega või toetuse ootamisega. Kui vaatad uuesti oma muutuste kava siis näed, et seal on nii palju tegevusi, mis ei sõltu rahast. Ainult sinust ja neist, keda suudad kaasa kutsuda. Alusta nendega täna. Efektiivselt ja ennast säästvalt!

Kuidas praktikas projektiga alustada,
kuidas kaasata konsultant?

 • Koonda ise grupp (3+ inimest). Jah, ka 1 on sõdur, kuid “ühing” algab vähemalt 2-st liikmest
 • paku oma teema esmaseks kohtumiseks läbi kalendri või koolitus@maisons.solutions
 • Saada registreerumisel oma MTÜ nimi, reg number ja tutvusta pisut, mis on plaanis ning kes kohtumisel osalevad
 • Välk ja pauk kestab koos küsimuste ja vastustega 45 minutit – Välk ja pauk!

Osalejatele kohtumise hinnas toetavad materjalid ja mitmesugused jätku-lisad.


Vaata, mida on arvatud Maison koolitusest:

Siirad ja soojad tervitused kõigile, kes tundsid huvi nn vabaühenduste, MTÜ-de, arenguhüppe toetuste vastu, mida pakkus KÜSK – Kodanikuühiskonna Sihtkapital. See on vaid üks võimalusi, kuid tõsi, üks populaarsemaid ja laiapõhjalisemaid toetuste pakkujaid ühingutele, mis ei ole loodud ärilistel eesmärkidel ja mis on suunatud kohalike kogukondade arengule läbi suunatud ideede arendamise.

Projekti tulemusena on eeldatud, et tekib tõuge, mis viib toetatud MTÜ võimekuse ja mõju kasvule valitud kogukonna elu rikastamisel (see võib olla kindlast seltskonnast kuni terve Eestini).

Me oleme ka seekord rahul, et enamasti pöördusid meie poole väga sisukad ühingud, mis tekitasid mitte ainult usaldust vaid ka aukartust ja millede arengusse me hea meelega panustada tahame. Meie pöidlad on pihus, et te loodetud toetuse saaksite, kuid… loodetavasti jaksad lõpuni lugeda ning saad teada, et tuum võib peituda koore sees.

Loe ka teisi artikleid, millest võid leida kasulikke teadmisi oma ühingu ülesehitamiseks.

Liitu listiga, et saada osa igakuistest minikursustest oma MTÜ või ettevõtte arendamisel.

Miks on pealkirjas küsimärk?

Ka sel korral on üks kandideerija mulle öelnud, et see, mida ma tahan allpool öelda, ei maksa midagi (tegelikult ütles ta, et see on bla bla bla). Aga maksab. Ja ei ole tühi jutt (testitud). Juhul, kui sa tahad sellesse uskuda ja selle suunas minna.

Nii nagu äriplaani koostamisel, nii ka mistahes projekti läbi mõtlemisel ja kirjapanekul on kõige olulisem samm selle projekti suunas juba tehtud, kui on vastatud küsimustele:

 • miks ma seda teen?
 • mis see on mida ma teen?
 • kellele on see suunatud?
 • kuidas see nendeni jõuab?
 • kuidas ma tean et see ka tegelikult inimestele oluline on?
 • mis on praeguse skeemi juures nõrkusteks või ei tööta üldse?
 • kas ma tean kuidas seda parandada?
 • kes on minu partnerid? kes võiksid olla minu partnerid?
 • kui ma tunnen, et vabatahtlik töö on mind endasse uputanud, kas olen endale selgeks teinud, et:
  • vajan ka tasulisi teenuseid ning olen suuteline neid pakkuma olen päris kindel, et tahan valitud teel jätkata, sest see on minu kogukonnale oluline pakkuminesee on tõusev trend, sellel on tulevikku, ma ei raiska oma aega vaid loon midagi uut rohkematele inimestele
  • mul on võimalik saada tuge (mitte ainult rahalist) erinevatest allikatest, sh riik, fondid, kohalikud ettevõtjad, liikmed ja toetajad.

See toodud nimekiri on sisuliselt nii MTÜ taotluste kui ka tegevuskava/ äriplaani sisu. Kui see on läbi mõeldud, on eksperdi abiga kogu loo vormistamine vaid tore loominguline koostöö.

Ja kõige olulisem:

Kui sa oled oma projekti/ tegevusplaani/ idee/ siinkohal projekti ettevalmistuse perioodi/ korralikult läbi mõelnud, siis /trummipõrin, fanfaarid/ siin on sulle uudis:

Sa ei sõltu tegelikult sellest, kas sa
seda ettevalmistavat toetust saad või mitte!

Just nii!

Võta juba järgmisel esmaspäeval – jah see oli stress ja sa oled praegu väsinud aga taastud ju kiiresti – ette see plaan, mille kirjutasid. Loe uuesti rahulikult läbi, vaata oma ajakava ja tegevusi, ning hakka tegema neid, mida saad kohe praegu olemasolevate jõududega tegema hakata. Usu, juba esimeste tegelike sammude järel tekivad nii uued mõtted, toetajad, sa ise näed uusi võimalusi ja tekib ka usk ning lootus, et see asi läheb käima. Iga samm, mille sa astud, viib sind uude infovälja. Iga samm, mis sa astud, näitab kellelegi (uuele) sinu ideed ja usku selle edusse.

Kui sa tahad mõjutada kogukonda, siis kas sa oled võimeline mõjutama iseennast – astuma esimest sammu?

Seekordsest ettevalmistuse voorust

Mis oli uut moodi?

Me tegime sel korral, esimest korda, taotlejatele avalikuks oma nõndanimetatud turbokoolituste materjalid eelmisest voorust. Selles oli kamalutega kulda neile, kel oli aega ja viitsimist pilk peale visata.

Pisut oli muutunud esitluse vormistus – kuigi kõik samad teemad ja küsimused.

Oluline muutus oli see, et taotluse esitamine on nüüdsest mitte meili teel vaid selleks loodud veebiplatvormil, millega kohanemine tahab pisut harjumist. Aga me oleme ju e-Eesti ja iti-rahvas 😊 ning armastame igasugu “platvorme” ja nende uuendusi.

Taotleda said sellel aastal MTÜd, mis olid vaid ühe aasta vanad. See laiendas oluliselt nende ühingute ringi, mis  konkursile olid kutsutud.

Mis oli nii nagu ikka?

Kõik küsimused, mis taotlejale esitati, keerlesid endiselt juba eespool nimetatud punktide ümber – kes, mis, kellele, kuidas, miks, kust sa tead? Samad olid ka vead ja tulemust nõrgestavad tegevusmallid.

Nagu eelnevatel aastatel, vaatamata sellele, et voor on välja kuulutatud mitu kuud varem, tormab põhiosa taotlejatest kohale viimasel nädalal. Ja viimasel päeval! Me oleme sellega harjunud, oleme madallähtes ja valmistunud, kuid ikkagi on kahju mitmetest projektidest, millede taotluse kvaliteet kiirustamise all kannatab. Ega´s midagi – elu õpetab ja loodetavasti kohtume järgmisel korral pisut parema ajavaruga. Jälgi koolituste kava – uus voor on avatud juulist.

Püsima on jäänud ka see tõdemus, et need, kes on teinud endale eelpooltoodud küsimused varem selgeks, suudavad ka taotluses seda hästi ja selgesti sõnastada. Need, kes alles otsivad oma rada oma kindla sihtrühma poole – leidke mentor, küsige nõu – need vastused on olemas. Ja kõige olulisem – küsige oma sihtrühmalt, mida nad tegelikult vajavad. Oluline on siinjuures meeles pidada, et see vastus muutub ajas ja geograafias.

Nagu ka eelmistel aastatel, on üheks nõrkuseks võimaluste nägemise piiratus – ei taheta teha koostööd, ei Eestis ega väljaspool. Peaaegu iga projekti juures viitasin, et leidke oma lähiriikide sarnaseid projekte, liikuge ise ja kutsuge ennast kaema. Selleks on mitmesuguseid toetusi ja neid tõepoolest jagatakse, kui oma vahenditest ei piisa reisimiseks. Küsige!

Üsna tavapärane oli ka see, et mentoreid ehk siis arengu eksperte, nähakse kui formaalsust – „ seal oli nõue, et me peame kellegi valima“ on sageli pöördumiste sisu. Mõte, et keegi võib näha teie unikaalset ideed läbi üsna standardsete prillide ja toestada seda nii-öelda kolmanda silma vaatega, liigub taotlejateni raskelt. Ärge alahinnake eksperte (ükskõik kuidas see nimetus teie kõrvus ei kõla). Kaasake nad kohe oma töö alguses – te saate kohe aru, kas räägite ühte keelt või mitte ning enne taotluse esitamist ei ole teil tegelikult ühegi eksperdi ees mingeid kohustusi. Sama on ka uute partnerite otsingul – ärge kartke ennast välja sirutada ja midagi natukenegi uutmoodi teha. See nn kodanikuühiskond koosneb ju kodanikest (või residentidest), sealhulgas teie. Miks mitte olla säravam osa sellest?

Ja veel

Maison Koolituste mentorid on suurte kogemustega nii organisatsioonide asutamise kui nende arendamise ja rahvusvahelisele tasemele viimises. Meil on ette näidata tulemused päriselust ja päriselt enda loodud ning arendatud organisatsioonidega. See on päriselt tehtav.

MTÜdega tegeleb meil täna 2 mentorit – põhikoolitaja Tuuli Stewart ja Juhan Telgmaa, kolmes keeles ja üle vabariigi – jah me tuleme teie juurde ja jah, me teame, 1/3 tänasest Eestist on venekeelne.

Võta ühendust juba nüüd!

MTÜdele mõeldud KÜSK järgmine toetusvoor algab juulis. Sa ei pea ootama – kindlusta oma ekspert/ mentor juba nüüd.

Jah, me kõik saame ettevalmistusega/ oma elu elamisega alustada kohe. Me ei peaootama mingit kuupäeva selleks, et minna iga päeva parema ettevalmistusega oma sihtrühmani, teha oma tööd tõhusamalt ja ennast hoidvamalt, Olla oma sõnumites täpsem, tead arohkem on sihtrühma kohta.

Ka sel hooajal tegeleme nende organisatsioonidega, mis on toetust saanud ja meid oma ekspertideks valinud (aitäh usalduse eest!). Me loome täpsemad töö- ja ajakavad koostöös projektide aktiividega ning tuleme appi seal kus meilt nõu küsitakse.

Me julgustame oma seminaridele kutsuma nii vabatahtlike kui võrgustikku kuuluvaid huvilisi. Meil on selles osas väga head kogemused ja väga positiivne tagasiside neilt, keda oleme suutnud innustada.

Näiteid edukatest projektidest KÜSK kodulehelt:

Juba käimasolevate projektide kõrval jätkame ka sel hooajal nõustamist neile, keskus alles kaaluvad oma ühingu arendamist või kes sel korral korralikku taotlust vormistada ei jõudnud/loodetud toetust ei saanud, kuid on valmis jätkama ja järgmisel korral edukamad olema.

Mida selleks tegema peab, Maison koolitustest osa saada?

Liitu kas meie lugejate listiga läbi kodulehe või Facebooki lehega. Uudised jõuavad sinuni ja sa saad osa igakuistest  minikoolitustest, mis aitavad sul näha uusi võimalusi oma ühingu arendamisel.

Ja veel – kui sa tead mõnda ühingut, millele julgeksid sama soovitada – saada julgustust ja pisut lisateadmist selleks, et areneda ja hoogu saada, siis lihtsalt saada see teade neile edasi – võimalik, et just siit leiad uued partnerid või oma võrgustiku laienduse.

Peatse kuulmiseni!

Liitu meie lugejate listiga, et saada osa minikoolitustest