Privaatsuspõhimõtted

Maison Consult ei jaga ega müü/ ärilisel eesmärgil e-posti aadresse ega isiklikku teavet, mida me  teiste või kolmandate osapoolte abiga kogume.

Kasutajad näevad, kui me peaksime kasutama “küpsised” või muid jälgimissignaale, turustamisel järgime EV seadustega kehtestatud nõudeid turustamise ja isikuandmete kogumise kohta, meie klientideks on vaid täiskasvanud, st üle 18-aastased kodanikud.

———-

Maison Consult privacy policy

Maison Consult does not share or sell/commercial email addresses or personal information that we might collect with the help of other or third parties.

Users see if we should  use “cookies” or other type of tracking signal(s). At all times, we adhere to the requirements imposed by the Estonian law on marketing and the collection of personal data, our clients are adults only, i.e. citizens over the age of 18.

Maison Consult privaatsuspõhimõtted

Maison Consult ei jaga ega müü/ ärilisel eesmärgil e-posti aadresse ega isiklikku teavet, mida me  teiste või kolmandate osapoolte abiga kogume.

Kasutajad näevad, kui me peaksime kasutama “küpsised” või muid jälgimissignaale, turustamisel järgime EV seadustega kehtestatud nõudeid turustamise ja isikuandmete kogumise kohta, meie klientideks on vaid täiskasvanud, st üle 18-aastased kodanikud.

———-

Maison Consult privacy policy

Maison Consult does not share or sell/commercial email addresses or personal information that we might collect with the help of other or third parties.

Users see if we should  use “cookies” or other type of tracking signal(s). At all times, we adhere to the requirements imposed by the Estonian law on marketing and the collection of personal data, our clients are adults only, i.e. citizens over the age of 18.

Arvuti baaskursus

Juba tavaliseks saanud arvuti või sülearvuti kõrvale on tekkinud hulganisti masinaid, mis kõik käituvad natukene erinevalt olenevalt tootjast ja nende masinate otstarbest.

Kui Sul on tunne, et ei saa aru:

  • miks tahvel, mis pidi elu kergemaks tegema, on mõistetamatu?
  • mis vahe on samadel programmidel arvutis ja telefonis?
  • kuhu kaovad vajalikud nupud?
  • miks programmi uuendused teevad elu mitte kergemaks, nagu lubati, vaid keerulisemaks?

on Sul ilmselt aeg tulla koolitusele.

Kui oled ennast kursusele kirja pannud, on esimeseks sammuks väikene intervjuu, et täpsustada Sinu vajadusi ja võimalusi. Selle põhjal koostab juhendaja just Sulle sobiva kursuse kava. Sinu koduülesanded saad kas klassis/veebis või meilile. Üldülesanded jagame kursuse FB ja meili kaudu.

Tagasi Arvutiõpe/kiri