Lükka muutused käima ka oma MTÜ-s!
Minu postkasti popsanud uudiskiri andis teada, et MTÜ-dele pakutavate toetuste rahaline maht on praegu avatud voorudes >56 miljonit €. Seda vaid ühes kanalis.

Kas selline teade paneks sind, kui MTÜ juhti või aktiivselt arendajat seda kirja avama?
Mind pani.

Eesti vabaühendused jätavad igal aastal miljoneid ja miljoneid arengu toetuseks pakutavaid eurosid kasutamata, samal ajal kuulen pea iga uue kliendiga alustades, et põhiliseks probleemiks oma lennukate ideede elluviimisel on raha ja inimeste puudus.

Kust ja kuidas saavad MTÜ-d toetusi, neist enamik minimaalse omaosalusega või täiesti selle nõudeta? Miks neid toetusi ei küsita?
Toetuse saamise põhinõudeks on oma organisatsiooni, sihtrühma ja seda mõjutava idee tutvustus. Neid otsustusi nimetatakse kas
– äriplaan või
– arengukava.
Nende ettevalmistust, ladusat koostamist, selget esitlust Maison Koolitused pakuvadki.

Maison lahendused kogukonda muutvatele MTÜ-dele. Liitu listiga.

Kui oled läbinud ettevõtluskoolituse või omad sellealast kogemust kuid äriplaan on jäänud mistahes põhjusel vormistamata, on Sul võimalus lõpetada ja viimistleda juhendatud äriplaan eksperdi abiga.