Kes?

Kes koolitavad? Kõik Maison konsultandid on töötanud erinevates koolitusgruppides, erineva taseme ja erinevate ootustega klientidega. Oleme palju koolitanud ka koolitajaid, kõrgkoolide õppejõude ja erineva eriala juhte. Meil kõigil on rahvusvaheline kogemus – me teame, mis töötab. Meid toetab lai ja kogenud võrgustik – me pole laua taga istujad vaid päriselu.

Kuidas tagame õppekavade kestva kvaliteedi?

Kõigil meie koolitajatel on pikaajaline õpetamise, oma kompetentsi alal töötamise ja juhendamise kogemus. Enamus meie koolitajatest on kogenud õppejõud, täiendanud end erinevates kultuurides, mitmetel erialadel ja on mitmekülgse kvalifikatsiooni omanikud.

Meie koolitajad usuvad elukestvasse õppesse ja täiendavad end pidevalt. Meie taset aitab hoida koolitajate hea side kõrgtasemel õppevormide, tööturu tegelike vajaduste ja oma auditooriumiga.

Parimaks kvaliteedikontrolliks peame aga koolitustel osalenute tagasisidet ja tulemusi praktikas. Iga koolituse algul seame eesmärgid õppele ja iseseisvale pingutusele, mooduli lõpus hindame neid erinevate metoodikate abil.


Põhikoolitajad

Tuuli Stewart
Väikeettevõtlus, projektijuhtimine, sotsmeedia

Juhan Telgmaa
“Projektide” kirjutamine, võrgustikuloome
maakondades

Paul Tammert
Maksundus, seadusandlus

Mentorklubi suvekool ja erikursused
Juuli: Katariina Tamm
August: Härmo Saarm

September:
Uued kursused

Lemme Leima
Ettevõtluspraktika, brändi ülesehitus

Mirjam Hakkaja
Holistiline eluring

Katlin Cundiff
Äriplaani hindamine


Partnerid

P2P
maksundus,
innovatsioon, ettevõtlus

Raivo Kaldma
IT arendus,
backoffice teenused

Räägi ja sära
Esinemine, esitlus,
enesejuhtimine

Lisaks

Lisakoolitajad vastavalt aktiivsetele kursustele. Hoia silm peal!

%d bloggers like this: