Kuidas?

2022 toimuvad kohalikud kursused eesti keele baasil. Nõustame ka vene ja inglise keeles.

Mida oodata, kui hakkad kokku panema oma koolitusprogrammi koos meie eksperdiga?

Professionaalsed koolitajad

Maison võrgustikus töötavad põhiõpetajad ja need, kellega teeme koostööd vastavalt vajadusele. Olenevalt Sinu valitud koolitusblokist anname teada, millisesse gruppi on võimalik ja Sulle mugav liituda. Kõigil pidevkoolitajatel on vähemalt 10-aastane kogemus, kõik vajalikud koolid ja praktika läbitud, nad on head suhtlejad erinevate vanuse- ja oskustasemetega. Saa tuttavaks.

Kus õpetame?

Kõigil kursustel on valmidus lülituda ümber internetiõppeks. Valmiduse tekitamine on vajadusele vastav ja kuulub ka ühe õppetunni koosseisu – õpid seda, mida hakkad vajadusel õpetama. Kõigi kontakttundide puhul on tagatud sanitaarnõuded ja vastavus kehtestatud korrale. Vajadusel kohaldatakse lisaturvalisust tagavad tingimused (sel juhul annab koolitatav iga kord sellekohase loa).

Üle Eesti: meil on head sidemed omavalitsuste, koolide ja eraettevõtetega. Tellides meilt koolituse pakume ka ruumid vastavalt koolituse iseloomule ja grupi suurusele. Just seda ju õpetamegi – leia lahendus vastavalt ette kerkinud takistusele ja probleeme pole!

Me usume, et:

  • ka kaasaegne inimene õpib kõige paremini vahetus kontaktis teiste, sh koolitajaga. Kasutame seda nii palju kui võimalik.
  • 21.-ne sajand on üha virtuaalsem ning edu tagab selle tundmine ja teadvustamine. Seega kasutame julgelt uusi õpetuskanaleid uskudes, et seeläbi tutvustame ka neid võimalusi.
  • kombineerides meie põhiõppe kursust sotsiaalmeedia- ja Office-põhiste kursustega anname parima ettevalmistuse.
  • meie koolitajate rahvusvaheline ja pidevalt täienev kogemus näitab meile teed tulevikku – see on elukestva õppe tee. Meie koolitajad ei peatu ise õppimast.
  • standardid on head. Seega toetume oma printsiipides neile nii e- kui kontaktõppes juhenditele.

Mida Sinult oodatakse?

Ettevõtluskoolitused, mida saad kasutama hakata esimesest päevast

Kui oleme kokku leppinud Sinu programmi, ootame, et Sa sellesse tõsiselt suhtuksid.

Mistahes programm, harjutus või kodutöö arendab Sind vaid siis, kui Sa seda tegelikult teed.

Mida koolituselt saad?

Eelkõige muidugi täienenud või suisa uued oskused. Aga ka vilumused, kindlustunde ja uued töövõtted. Lisaks saad võrgustiku, mis toetab Sind ka peale koolitust tekkivate küsimuste korral. Kursuse läbinu saab vastava tunnistuse. Iga kursuse kirjelduse juurde kuulub selle jooksul omandatava kirjeldus, mille sätime kursuse jooksul just Sulle kohanduvaks – tugevdame harjutustega just seda, mis enim tähelepanu vajab.

Koos teeme Sinu unistused teoks!

Maison koolitused on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
Töötukassa klient alusta siit!

Maison kursused on osa Eesti Töötukassa Koolituskaardi koolitustest. Eriprogrammina pakutakse vanglast vananenutele ja pikalt tööturult eemal olnutele sotsiaalsete oskuste treeningprogramme, mille on heaks kiitnud Prison Fellowship International, taastava õigluse ja Põhjamaade rehabilitatsiooniprogrammid (koolitused on olnud edukad Norra taastuspraktikas).

Koolitusmaterjalide näiteid/ koolitustel inglise, vene või eesti keeles/:


Koolituslepingust:
lisaks majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 31 lõikes 2 sätestatule näidatakse lepingus ära veel vähemalt järgmised andmed ja dokumendid:

1) täienduskoolituse õppekava;
2) täienduskoolitust läbi viiva täiskasvanute koolitaja nimi ja andmed tema kvalifikatsiooni kohta;
3) täienduskoolituse toimumise aeg;
4) täienduskoolituse läbiviimise koht ja aadress;
5) õppemaksu suurus ja muud õpingutega kaasnevad kulud, sealhulgas õppevahendite kulud;
6) õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg;
7) õppemaksu tagastamise alused ja kord;
8) vaidluste lahendamise kord.

%d bloggers like this: