Kuidas?

Mida võid oodata, kui hakkad kokku panema oma koolitusprogrammi koos meie eksperdiga?

2020 toimuvad kursused eesti keele baasil.

Professionaalsed koolitajad

Meie võrgustikus töötavad põhiõpetajad ja need, kellega teeme koostööd vastavalt vajadusele. Olenevalt Sinu valitud koolitusblokist anname teada, millisesse gruppi on võimalik ja Sulle mugav liituda. Kõigil pidevkoolitajatel on vähemalt 10-aastane kogemus, kõik vajalikud koolid ja praktika läbitud, nad on head suhtlejad erinevate vanuse- ja oskustasemetega. Saa tuttavaks.

Kus õpetame?

Kõigil kursustel on valmidus lülituda ümber internetiõppeks. Valmiduse tekitamine individuaalne ja kuulub ühe õppetunni koosseisu – õpid seda, mida hakkad vajadusel õpetama. Kõigi kontakttundide puhul on tagatud sanitaarnõuded ja vastavus kehtestatud korrale. Vajadusel kohaldatakse lisaturvalisust tagavad tingimused (sel juhul annab koolitatav iga kord sellekohase lisaallkirja).

Tallinnas: individuaal- ja väikegruppide õpe toimub kesklinnas selleks varustatud ruumides: WiFi, ekraan, trükitud materjalid, esitlusvõimalused. Arvutiõppeks kasutame kesklinna arvutiklassi. Vastavalt kehtestatud korrale suudame hoida sanitaar-tingimusi, vajadusel distantsi.

Tartus: õpe toimub selleks kohandatud hoones F. R. Kreutzwaldi 15. Vajadusel on selles võimalik lisatasu eest ööbida.

Üle Eesti: meil on head sidemed omavalitsuste, koolide ja eraettevõtetega. Tellides koolituse pakume ka ruumid vastavalt koolituse iseloomule ja grupi suurusele. Just seda ju õpetamegi – leia lahendus vastavalt ette kerkinud takistusele ja probleeme pole!

Me usume, et:

  • ka kaasaegne inimene õpib kõige paremini vahetus kontaktis teiste, sh koolitajaga. Kasutame seda nii palju kui võimalik.
  • 21.-ne sajand on üha virtuaalsem ning edu tagab selle tundmine ja teadvustamine. Seega kasutame julgelt uusi õpetuskanaleid uskudes, et seeläbi tutvustame ka neid võimalusi.
  • kombineerides meie põhiõppe kursust sotsiaalmeedia- ja Office-põhiste kursustega anname parima ettevalmistuse.
  • meie koolitajate rahvusvaheline ja pidevalt täienev kogemus näitab meile teed tulevikku – see on elukestva õppe tee. Meie koolitajad ei peatu ise õppimast.
  • standardid on head. Seega toetume oma printsiipides neile nii e- kui kontaktõppes juhenditele.

Mida Sinult oodatakse?

Kui oleme kokku leppinud Sinu programmi, ootame, et Sa sellesse tõsiselt suhtuksid. Tea, et mistahes programm harjutus või kodutöö arendab Sind, kui Sa seda tegelikult teed.

Maison koolitused on mugavad läbida, neis on palju praktiliselt kasutatavat, aga oma elu saad muuta ikka vaid Sina ise.
Tule arenema, anname tõuke ja seame rajad.

Mida koolituselt saad?

Eelkõige muidugi täienenud või suisa uued oskused. Aga ka vilumused, kindlustunde ja uued töövõtted. Lisaks saad võrgustiku, mis toetab Sind ka peale koolitust tekkivate küsimuste korral. Kursuse läbinu saab vastava tunnistuse. Iga kursuse kirjelduse juurde kuulub selle jooksul omandatava kirjeldus, mille sätime kursuse jooksul just Sulle kohanduvaks – tugevdame harjutustega just seda, mis enim tähelepanu vajab.

Koos teeme Sinu unistused teoks!

Maison Consult on osa Eesti Töötukassa Koolituskaardi koolitustest. Eriprogrammina pakutakse vanglast vananenutele ja pikalt tööturult eemal olnutele sotsiaalsete oskuste treeningprogramme, mille on heaks kiitnud Prison Fellowship International, taastava õigluse ja Põhjamaade rehabilitatsiooniprogrammid (koolitused on olnud edukad Norra taastuspraktikas).

Koolitusmaterjalide näiteid/ koolitustel inglise, vene või eesti keeles/:


Koolituslepingust:
lisaks majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 31 lõikes 2 sätestatule näidatakse lepingus ära veel vähemalt järgmised andmed ja dokumendid:

1) täienduskoolituse õppekava;
2) täienduskoolitust läbi viiva täiskasvanute koolitaja nimi ja andmed tema kvalifikatsiooni kohta;
3) täienduskoolituse toimumise aeg;
4) täienduskoolituse läbiviimise koht ja aadress;
5) õppemaksu suurus ja muud õpingutega kaasnevad kulud, sealhulgas õppevahendite kulud;
6) õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg;
7) õppemaksu tagastamise alused ja kord;
8) vaidluste lahendamise kord.

%d bloggers like this: